Ons Bloemendaal
 

Snel naar:


Actueel

 

Stand van zaken januari 2017

De restauratie is inmiddels afgerond, de klokkenstoel is gerestaureerd en een nieuwe (hergebruikte) luidklok hangt op zijn plaats. Het restaurant is weer open.

Maart 2016 schreven wij het volgende:

De restauratie van het pannekoekenhuisje is in volle gang. Zie het artikel in het Bloemendaals Weekblad

 

Oktober 2015 schreven wij het volgende:

Inmiddels is de restauratie van het Pannekoekenhuisje gestart en heeft de Stichting ons gevraagd of wij zouden kunnen helpen bij de restauratie van de klokkenstoel en luidklok. Het blijkt dat de luidklok vervangen moet worden. Na onderzoek en een uitstapje naar Brabant van onze voorzitter en Toon Schipper lijkt het erop dat een goede klok gevonden is die de huidige kan vervangen. Binnenkort wordt door deskundigen gekeken of hij goed past en als dat het geval is lijkt het ons een mooi idee deze klok een passende inscriptie mee te geven. Het ligt in de bedoeling dat Stichting Ons Bloemendaal de klok zal schenken aan de “Stichting Vrienden van het Cultureel Erfgoed “t Pannekoekenhuisje in het Bloemendaalse Bos”. 

 

Januari 2015 schreven wij het volgende:

December 2014 heeft de gemeenteraad, onder de restrictie dat in de statuten van de stichting goed geregeld wordt wat er met het Pannekoekenhuisje gebeurt als de stichting op houdt te bestaan, ingestemd met de verkoop van het pannekoekenhuisje aan "de Stichting Vrienden van het Cultureel Erfgoed "t Pannekoekenhuisje in het Bloemendaalse Bos". Deze stichting is speciaal opgericht met het doel het Pannekoekenhuisje te restaureren en te exploiteren. Als de verkoop is gerealiseerd is het de bedoeling dat het Pannekoekenhuisje, dat dringend onderhoud behoeft, wordt opgeknapt. Cootje Schipper, de huidige uitbaatster heeft al lang de wens om een kleine verbouwing door te voeren waardoor het Pannekoekenhuisje o.a. rolstoeltoegankelijk wordt en een wat ruimere bedrijfsvoering mogelijk zal zijn. Zij zal deze plannen nu kunnen realiseren.

Wij zijn heel blij dat particulieren uit onze gemeente zich hebben opgeworpen voor het behoud van het Pannekoekenhuisje en denken dat de verkoop aan deze stichting voor nu een goede oplossing is. Wij wensen de stichting dan ook veel succes bij het realiseren van hun doelstellingen. 

  

Augustus 2014 schreven wij het volgende: 

De gemeente is voornemens het zogenoemde Pannenkoekenhuisje, gelegen naast Thijsse's Hof aan de Mollaan 2 in Bloemendaal te verkopen.
Het huisje behoeft dringend onderhoud dat de gemeente niet meer voor haar rekening wil nemen. Daarnaast is de gemeente bezig met het opschonen van haar onroerend goed bezit. Ons standpunt hierover vindt u in onderstaande brief die wij zowel naar de gemeente als politiek hebben gestuurd. De voorgenomen verkoop stond als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 20 februari 2014 is toen aangehouden.

 

 

Download PDF >>>


© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave