Ons Bloemendaal
 

Actueel


Stand van zaken januari 2017

Op dit loopt er een participatietraject waar alle belanghebbenden, waaronder Stichting Ons Bloemendaal, deelnemen. Het doel van dit traject is dat door het uitwisselen van wensen en ideeen de ontwikkelaar tot een voorstel kan komen voor de ontwikkeling van het terrein dat door alle belanghebbenden gedragen kan worden. Het streven is dit traject in het voorjaar van 2017 af te ronden zodat voor de zomer een Stedenbouwkundig Plan (SP) geschreven kan worden. 

 

Stand van zaken oktober 2015.

Al jaren ligt het in de bedoeling het voormalige waterwingebied van PWN te ontwikkelen. Op het terrein bevinden zich een aantal monumenten waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet worden. Verder stelt men zich voor nieuwbouw toe te voegen. De huidige eigenaar van de grond (de gebouwen zijn thans nog in handen van PWN) projectontwikkelaar Cobraspen heeft daartoe een plan opgesteld waarbij wordt voorgesteld te kiezen uit 2 varianten: wonen en leisure.

Voor ons is van belang dat nieuwe bebouwing passend moet zijn bij de monumenten, passend in het gebied en de omgeving zo min mogelijk moeten belasten. Alhoewel in beide varianten de monumenten worden behouden gaven beide plannen ons niet het gevoel dat een goede keuze kon worden gemaakt.

Wij zijn dan ook erg blij met de alternatieve zienswijze op het gebied, ontwikkelt door de “Stichting Vrienden van Middenduin”,  die naar onze mening wel de juiste handvatten hebben gevonden om tot een goed ontwikkeling van dit gebied te komen.

Wij ondersteunen deze visie en hebben onze mening over de drie varianten kenbaar gemaakt middels een brief d.d. 31 augustus het aan Cobraspen. Een kopie met aanbiedingsbrief is tevens gezonden aan het College van B&W en de leden van de Commissie grondgebied.  Zie de inhoud van deze brief hieronder in pdf.

Download pdf

Voor de visie van de “Stichting Vrienden van Middenduin” kunt u de volgende website raadplegen: Vrienden van Middenduin

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave