G.9.Bennebroekerlaan 93.Oude Postkantoor.B-Broek

Bennebroekerlaan 93

1899

Gemeentelijk monument

Het in neorenaissance  stijl  gebouwde voormalige postkantoor als woonhuis is gelegen in de rooilijn van de Bennebroekerlaan pal tegenover de Roohellerbrug, op de hoek van de Bennebroekerlaan, Meerweg, Schoollaan en Binnenweg. Het pand lag tot 1929 ingeklemd tussen twee buurpanden. In dat jaar wordt, uit verkeersoverwegingen, de entree van de Schoollaan verbreed en het oostelijke buurpand gesloopt. Het gebouw dateert uit 1899. Met de voltooiing krijgt Bennebroek haar eigen postkantoor. Het voormalige postkantoor is opgetrokken in de voor die tijd gangbare neorenaissancestijl. De belangrijkste wijzigingen betreffen de linker (oostelijke) zijgevel en de achtergevel. De voorgevel bleef nagenoeg intact.