Ons Bloemendaal
 

R.26. Bloemendaalseweg 126. Les-Petitis

Bloemendaalseweg 126

18de eeuw

Rijks monument

Het statige pand met klassieke deuromlijsting op de hoek Bloemendaalseweg Mollaan is gebouwd in de periode van de 18de eeuw als onderdeel van het tegenovergelegen herenhuis van Sparrenheuvel. Aan de achterzijde is aan het pand een latere uitbouw toegevoegd. Sparrenheuvel kwam zelf al 1739 in handen van Johan Scheerenbergh, koopman en bankier te Amsterdam. In de beschrijving wordt gesproken van een hofstede met herenhuisinge, stallinge, koetshuis,
tuynmanswoninge, boomgaarden, moestuynen, vijver en een Waranda aan de overzijde van de weg. Met die Waranda wordt hoogstwaarschijnlijk het tegenwoordige pand 126 bedoeld. Bij de verkaveling van Sparrenheuvel in 1849 wordt het huis verkocht als een zelfstandige woning. Het huis is later bekend geworden als woning van huisdokter Immink (zie ook Bloemendaalseweg 139). Thans kinderdagverblijf.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave