Ons Bloemendaal
 

R.29. Bloemendaalseweg 139.Sparrenheuvel

Bloemendaalseweg 139

18de eeuw

Rijks monument

Hofstede Sparrenheuvel Op de gronden van het huidige Sparrenheuvel was aan het einde van de 16de eeuw Gerrit Dirksz. Slinck de eigenaar en exploiteerde daar een linnenblekerij. Hij was niet de enige bleker want aan de gehele oostkant van de Bloemendaalseweg lagen deze blekerijen vanaf Santpoort tot ver in Overveen. In 1739 is situatie anders geworden en zien we Johan Scheerenbergh uit Amsterdam als eigenaar van een hofstede op de voormalige gronden van de blekerij. De hofstede, nog zonder naam, werd beschreven als een ‘herenhuis, stalling,
koetshuis, tuinmanswoning, boomgaarden en vijver’. Met het herenhuis werd bedoeld het achterste gedeelte van het huidige Sparrenheuvel en met de tuinmanswoning het huidige huis Patna aan het einde van het tegenwoordige pad tussen Sparrenheuvel en Bloemoord. De witte neoclassicistische voorgevel met de zuilen aan de kant van de Bloemendaalsweg, zou later worden aangebouwd. Met een volgende eigenaar in 1763 kreeg de hofstede de naam van Patna en in 1775 werd er de naam Sparrenheuvel aan gegeven. Toen in 1822 Sparrenheuvel in bezikwam van Willem Hendrik Backer uit Amsterdam beleefde de buitenplaats Sparrenheuvel een bloeitijd. Het huis werd uitgebreid met de indrukwekkende witgepleisterde voorgevel met de zuilen naar het ontwerp van Jan David Zocher jr. (1791-1870) terwijl de tuin ook naar de heersende mode werd verfraaid. In 1868 kwam Sparrenheuvel in handen van de familie Ewald Bispinck uit Amsterdam die er het gehele jaar met zijn gezin ging wonen.  Een aantal jaren later werd door Bispinck op zijn terrein (Korte Kleverlaan) de stoomgarenfabriek gebouwd waar garens werden verwerkt. In Bloemendaal werd de fabriek al gauw de ‘Garenklos’ genoemd en bood op een gegeven moment plaats aan honderd mensen. Wegens concurrentie uit het buitenland was na bijna twintig jaar de fabriek niet meer rendabel en sloot haar deuren. De fabriek werd tenslotte verkocht aan de NV. ENEM (Eerste Nederlandsche Elektriciteits Maatschappij).  Nadat in 1936 de laatste Bispinck was overleden werd Sparrenheuvel niet meer bewoond. In de oorlog werd het huis door de Duitsers bezet en uitgewoond en het achtergelegen bos werd vernield door  het aanleggen van loopgraven. Na een grondige restauratie verrees er op het terrein in de jaren vijftig de nieuwe R.K.kerk van de Allerheiligste Drieëenheid naar ontwerp van architect H. C. van de Leur en de bouw van de R. K. St.J osephschool. Het grote huis was intussen gekocht door makelaar Swen die samen met anderen het huis verbouwde tot kantoorruimten.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave