Ons Bloemendaal
 

R.129. A.Stooplaan 10a tot 10g en 11-12 Voormalig Stoops Bad

Adriaan Stoopplein 10 (9a/b- 10a- 10g- 11-12)

Ed Cuypers

1924

Rijks monument

Complex Stoop’s bad

Voormalig Stoops bad

Het Stoops bad werd in 1924 in basilicale vorm gebouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect Ed. Cuypers en in 1934 uitgebreid met een door zijn collega G. H. M. Holt gemaakt openluchtbad. Het hoofdgebouw bestaat uit een voorgebouw, voormalig zwembad en twee voormalige badvleugels ter weerszijden. In de jaren negentig van de vorige eeuw is dit hoofdgebouw omgebouwd tot appartementen. De opdrachtgever was de filantroop Adriaan Stoop (1856-1935), mijningenieur die op Java de petroleumindustrie had opgezet. Cuypers ontwierp het monumentale zwembad met dienst- en bedrijfsgebouwen, fietsenstalling, theeschenkerij en een volledige heren- en dameskapsalon. Inwendig waren er ruime trappartijen, een fraaie entree, en schitterende betegeling. Het werd een waar kuuroord. Een vrolijk detail in het zogenaamde pierenbad was het bronzen beeldje van een bloot, plassend jongetje. Het verval van het zwembad begon in de jaren zeventig toen het openluchtbad werd gesloten. In 1990 ging het zwembad dicht en kwam het einde in zicht. Zeven jaar later waren het de architecten Jaap Dijkman en zijn compagnon Peter Boersma die het in verval geraakte zwembad kochten en het wilden behouden. Een verbouwing volgde en het zwembad werd een appartementsgebouw. In 2001 was de nieuwe woonbestemming klaar inclusief de tuin rondom.  

Los object bij 10

Fietsenstalling voormalig Stoop’s Bad

Aan de oostzijde van het terrein gesitueerde fietsenstalling is in hout opgetrokken op een hoefijzervormige grondslag met kolommen onder een platte luifel.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave