Ons Bloemendaal
 

G.A.16.A.Stoopplein 7.Kennemer Leyceum. Ed Cuypers 1923

Adriaan Stoopplein 7

Ed. Cuypers

1923 - 1925

Gemeentelijk monument

Kennemer Lyceum

Het ruim opgezette complex van het Kennemer Lyceum is vrijstaand gelegen op de hoek van het Adriaan Stoopplein en de Prins Mauritslaan. Het pand is gesitueerd achter een ruim voorplein en vormt, door de diagonaal geplaatste hoofdmassa, een afgeschuinde hoek van het plein. Door de ligging aan het plein manifesteert het pand zich, tezamen met het tegenover gelegen voormalige Stoop’s Bad, als een stedenbouwkundig hoofdaccent. Het ontwerp van het Stoop’s Bad uit 1921 is van de hand van het Amsterdamse architectenbureau Eduard Cuypers.    

Ook de school is in 1923-1925 gebouwd naar ontwerp van E. Cuypers, met architect 

H. Smijtink als uitvoerend architect. Vereeniging Kennemer Lyceum is opdrachtgever. In 1923 wordt eveneens bouwvergunning verleend voor de bouw van een portierswoning (Prins Mauritslaan 125) en twee rijwielstallingen.  

Het gebouw is ontworpen in een traditioneel zakelijke bouwstijl waarbij enige invloed van de Amsterdamse School zichtbaar is. De indeling met corridors is traditioneel maar een zakelijk functioneel aspect is de als afzonderlijk bouwdeel ontworpen gymzaal.      

Bij de opening in 1925 telt de school ongeveer 180 leerlingen. In 1928 worden naast de school tennisbanen aangelegd. In 1935 verrijst tussen de sportvelden en de tennisbanen, ten noordwesten van het hoofdgebouw, een tweede schoolgebouw genaamd ’t Kopje. Ook hier tekent architectenbureau Eduard Cuypers voor het ontwerp. Latere wijzigingen betreffen de nieuwbouw van een gymzaal (achter de voormalige gymzaal), het vergoten van het centrale trappenhuis door het aanbrengen van een nieuwe glazen pui in de achtergevel van het hoofdgebouw en het plaatsen van een glaskap in het schilddak van de zuidwestvleugel. 

 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave