R.3. Bekslaan 9 Villa Casa Carmeli

Complex Casa Carmeli

Villa Carmeli

Bekslaan 9, 

Architect: J.B. Van Lochum

Gebouwd: ca. 1915

Rijksmonument

 Villa “Carmeli” is onderdeel van het complex “Casa Carmeli” en is afgeleid van het in de eerste helft van de 19de eeuw populaire type “Italiaanse villa met toren”, welke toen in Duitsland door C.F. Schinkel en in Engeland door John Nash was geïntroduceerd. Gebouwd circa 1850 wordt dit type gekenmerkt door een onregelmatige vorm, wit pleisterwerk, rondboogvensters, de toepassing van een toren en flauw hellende zadeldaken, veelal gecombineerd met neoclassicistische detaillering.
In 1905 zijn door architect J.A.G. van der Steur plannen gemaakt voor uitbreiding van bovengenoemd pand aan de achterzijde (noord). Deze zijn in 1907 uitgevoerd. In 1923 is het pand nogmaals aan de achterzijde gewijzigd en gedeeltelijk opnieuw ingedeeld. In 1913 is de serre aan de zuid westzijde vergroot door architect S. P. Rijnierse. Ook in 1946 en in 1956/58 hebben verbouwingen plaatsgevonden. De monumentale waarde is door bovengenoemde wijzigingen evenwel niet geschaad; het exterieur en de indeling van het oorspronkelijke gedeelte zijn goed bewaard gebleven.