Ons Bloemendaal
 

Spelregels prijsvraag 'Maak Bloemendaal - nog- beter'

Stichting Ons Bloemendaal bestaat dit jaar 40 jaar. In het kader daarvan heeft de Stichting het initiatief genomen een prijsvraag uit te schrijven met als thema: “maak Bloemendaal - nog - beter”.

Oproep

Het is een oproep aan iedere inwoner van de gemeente Bloemendaal met ideeën te komen om de openbare ruimte of het straatbeeld in onze woongemeente te verbeteren. Max van Aerschot, stadsbouwmeester van Haarlem en inwoner van Bloemendaal zegt: “we besteden vaak veel aandacht aan hetgeen we bouwen, maar dat geldt helaas niet altijd voor de ruimten erom heen. Er wordt vooral naar het functionele gekeken, hoeveel verkeer moet van A naar B, hoeveel auto’s kunnen hier geparkeerd worden, wat is de efficiëntste manier om een elektriciteitshuisje of afvalcontainer neer te zetten”. Op veel plekken zijn situaties waar we als we er over nadenken, anders mee zouden kunnen omgaan. Een voorbeeld is de Westelijke Randweg die Overveen op brute wijze dwars doormidden snijdt. Kan dat niet beter zonder meteen aan dure oplossingen te denken als ondertunneling. Ja, je zou het betonnen bouwsel kunnen aankleden met een groene beplanting waardoor het geheel een veel vriendelijker en natuurlijker uitstraling krijgt. Zo zijn er talrijke voorbeelden in onze directe woonomgeving die vast wel met relatief eenvoudige ingrepen anders kunnen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname zijn bescheiden. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor burgers, organisaties, (sociaal) ondernemers, jongeren of ouderen. Woonachtig in de gemeente Bloemendaal of niet maar zich er betrokken bij voelen. Zij voelen zich geroepen om ideeën te ontwikkelen voor de openbare ruimte of plekken op straat die wel een facelift kunnen gebruiken. Een deelnemer mag meerdere inzendingen doen, alleen of in een team. Bestuursleden van Ons Bloemendaal, leden van de lustrumcommissie en de juryleden zijn uitgesloten van deelname.

Inzending

De deelnemers wordt gevraagd beknopt aan te geven hoe een bestaande situatie verbeterd kan worden. De inzenders kunnen hun idee of visie en de daarbij gestelde aandachtspunten verbeelden en beschrijven op hoofdlijnen. De kracht van het idee staat voorop. Het beeldmateriaal dient om dit idee zo duidelijk mogelijk te communiceren en geeft aan in welke richting de voorstellen de ruimtelijke kwaliteit kunnen verbeteren. Het beeldmateriaal kan bestaan uit referentiebeelden en/of schetsen, foto’s, etc. zonder logo. Ga bij het gebruik van referentiebeelden zorgvuldig om met auteursrecht van anderen. Het is absoluut niet nodig om gedetailleerde tekeningen op schaal, technische detailschetsen e.d. op te nemen in de tekst, en zeker geen volledig uitgewerkt ontwerp. De deelnemers behouden het auteursrecht op hun inzending.
DE INZENDINGSTERMIJN SLUIT OP 15 OKTOBER 2017.

Stuur een afzonderlijke bijlage mee bij de inzending met naam en contactgegevens van de inzender en voor welke locatie het idee is ontwikkeld. Een meer algemeen idee, niet speciaal gebonden aan een locatie, is ook mogelijk. De inzending kan digitaal worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk via Antwoordnummer 811, 2110 VB Aerdenhout. Voor vragen over of ondersteuning bij visualisering: Gerard Kesler tel. 06 53113360

Beoordeling

Een jury van 5 leden uit Bloemendaal bestaande uit de voorzitter Max van Aerschot, Alexander Rinnooy Kan, Ad van Nieuwpoort, Tooske Ragas en Astrid Kaandorp beoordeelt de inzendingen. De beoordelingscriteria die worden gehanteerd zijn:
- de mate waarin sprake is van een positieve impact op het aanzien van de openbare ruimte;
- de mate waarin sprake is van een positieve impact op wonen en leven voor de inwoners;
- de mate waarin het idee sociaal stimulerend is en de eigen regie van bewoners bevordert;
- de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de geboden oplossing in de buurt;
- de ruimtelijke kwaliteit;
- de praktische uitvoerbaarheid.
De volgorde van de beoordelingscriteria is willekeurig. Er wordt gewerkt met een integrale totaalbeoordeling.

Uitslag

De jury heeft de bevoegdheid de namen van de inzenders bekend te maken. De jury beoordeelt de inzendingen en benoemt de winnaar en de prijs per categorie. Bij een groot aantal inzendingen behoudt de jury zich het recht voor een voorselectie te doen om tot de genomineerden te komen. De jury brengt kort verslag uit van haar beoordeling in het juryrapport. Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling.

De ingediende ideeën zullen worden getoond tijdens de lustrumbijeenkomst in november. Tijdens deze bijeenkomst vindt ook de prijsuitreiking plaats. Tevens worden de inzendingen gepubliceerd op de website van Ons Bloemendaal. Aan de prijsvraag is voor de algemene winnaar een geldprijs verbonden van € 250,- en de toezegging dat in samenwerking met de gemeente Bloemendaal onderzocht wordt of het winnende idee ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen nog geldprijzen van € 150 en van € 75 toegekend worden aan ideeën die naar het oordeel van de jury onderscheidend of bijzonder zijn.

Werkwijze en planning

Om jongeren te bereiken worden nog voor de zomervakantie van 2017 met een aantal scholen afspraken gemaakt hoe ideeën aan te leveren. In het zomernummer van het tijdschrift van Ons Bloemendaal is een artikel opgenomen over de prijsvraag en de achtergrond daarvan. In het daarop volgende nummer worden bovenstaande spelregels gepubliceerd.
Ook zullen oproepen in het Haarlems Dagblad en het Bloemendaals Nieuwsblad verschijnen. Op de website van Ons Bloemendaal en via Facebook zal aandacht aan de prijsvraag worden geschonken.

De globale planning is als volgt:
- 23 juni verzenden persbericht
- week 26 afronden schoolcontacten
- week 36 en 37 informatie aan scholen
- week 41 sluiting inzendtermijn
- week 44 beoordeling inzendingen plus eventueel nominaties
- week 46 of 47 lustrumbijeenkomst en bekendmaking prijswinnaar(s)

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave