Ons Bloemendaal
 

Tijdschrift

Laatste en recente uitgaven


Nr. 4 - voorjaar 2017
Lustrum Ons Bloemendaal

Inhoud:
Lustrum Ons Bloemendaal
Ter gelegenheid van het achtste lustrum schreef de stichting een prijsvraag uit. Alle inwoners van de gemeente Bloemendaal en omgeving werden uitgenodigt een plan in te dienen om de openbare ruimte in de gemeente te verfraaien. Zaterdag 25 november vond de feestelijk prijsuitreiking plaats in het oude dorpshuis aan de Donkerelaan.

Villa Cora (deel 2)
In deel 1 van deze driedelige serie over Villa Cora in Overveen zagen we hoe de in Alkmaar geboren en getogen mejuffrouw Marrie Kikkert Helling in 1909 op 54-jarige leeftijd in de gemeente Bloemendaal een villa laat bouwen aan de Zijlweg. In deze aflevering zullen we zien hoe Johannes er in slaagt in Villa Cora te blijven wonen. Vastgoedtransacties door de RK parochie leveren een win-win situatie op.

Tijo Hendrik van Eeghen, koopman en bestuurder 1858 - 1930
Veel Bloemendalers kennen Tijo van Eeghen als naamgever van de school aan de Van Lennepweg 2 in Aerdenhout. Trouwe lezers van Ons Bloemendaal weten bovendien dat hij voorvechter van het christelijk onderwijs was. Over de wijze waarop Tijo van Eeghen zich sterk maakte voor het christelijk onderwijs is echter weinig bekend.

 
Nr. 3-najaar 2017

Inhoud:

De Algemene Begraafplaats te Bloemendaal: 100 jaar!
De Algemene Begraafplaats te Bloemendaal viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. Op 2 april 1917 vond de officiële opening plaats van deze parkachtige begraafplaats, grenzend aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, wandelpark Caprera en de sportvelden aan de Bergweg.

Herberg De Witte Hond in Vogelenzang
Aan het einde van de Vogelenzangseweg in Vogelenzang, bij de splitsing van de Leidsevaart en de Bartenweg, stond gedurende lange tijd de herberg De Witte Hond. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd deze herberg afgebroken; later verrezen er op die plek de huidige woningen Vogelenzangseweg 177-183, met uitzicht op de Leidsevaart.

Duinwater dankzij Jacob van Lennep of ... ?
Volgens vele publicaties is het Amsterdamse Waterleidingbedrijf ontstaan toen mevrouw Van Lennep op een zomerse dag een glas helder duinwater inschonk voor haar man Jacob van Lennep en opmerkte hoe heerlijk het zou zijn dat water ook thuis in de hoofdstad te hebben. Zo zou het idee ontstaan zijn om duinwater naar Amsterdam te brengen.

Een boek over de Bloemendaalse vinkenbanen
Dr. Gert Baeyens, woonachtig in Bennebroek, is ornitholoog, gepromoveerd op een studie over de ekster, maar bij veel van onze lezers waarschijnlijk beter bekend door haar boek Lezen in het duin. Nu heeft ze voor Ons Bloemendaal een mooi boek geschreven over de vinkenbanen in onze gemeente. Waar gaat dat precies over? Wij vroegen het haar.

Nr. 2 - zomer 2017
Bekende Bloemendalers

Inhoud:
De familie van Bloemendaal in Bloemendaal
Algemeen wordt aangenomen dat de naam van de gemeente Bloemendaal afkomstig is van Willem en Frans van Bloemendaal. Zij waren in het begin van de zestiende eeuw in het bezit van het Huis Aelbertsberg. Het bewijs voor het feit dat de gemeente naar de familienaam van Willem en Frans is gaan heten is tot nu toe nooit geleverd.

Dr. Lizzy van Dorp (1872-1945), de eerste vrouwelijke jurist en econoom
Dr. Lizzy van Dorp (1872-1945) was een landelijk bekende advocate en procureur, voorvechtster van vrouwenkiesrecht, econome en publiciste maar ook politica van rechtzinnig liberale snit. Daarnaast was ze enige tijd bestuurslid van de Nederlandsche Protestantenbond, afd. Bloemendaal, waar ze van 1915 tot 1935 heeft gewoond.

“Ich glaube nicht, dass hier jemand ist,”
De oorlogsjaren van dirigent Hans Lichtenstein bij Ruth Tobi-Spier, familie Westerling, Mari en Nettie Andriessen en Godfried Bomans.

Een degelijke autodidact. Leven en werk van architect Andries de Maaker, Deel II
Behalve enkele karakteristieke landhuizen en villa’s bouwde hij in onze omgeving ook kerken, scholen en huizen in alle soorten en maten. Veel van wat hij ontwierp lijkt de tand des tijds te gaan doorstaan, en niet alleen door de degelijkheid van de constructie.

Nr. 1 - voorjaar 2017
Historisch landgoed Wildhoef

Inhoud:
Wildhoef van boerenwoning tot buitenplaats
Niet alle geheimen van het oude pand zijn thans al ontraadseld. In deze bijdrage worden de voorlopige resultaten van de naspeuringen in het huis zelf en in de geschreven bronnen gepresenteerd in de vorm van een chronologische behandeling van het pand door de eeuwen heen.

Willem Philip Kops: verlicht, veelzijdig en vermogend
Het oude huis Wildhoef dankt zijn huidige vorm vooral aan één uitzonderlijke bewoner: de vermogende doopsgezinde Haarlemmer Willem Philip Kops. Hij was een fervent liefhebber van de beeldende kunsten, maar ook van literatuur en toneel, en actief in de stadspolitiek en in de doopsgezinde gemeente.

Een vinkfanaat op Wildhoef
Vooraleer deze oude vinkenbaan in 1787 aan de eigendommen van Willem Philip Kops wordt toegevoegd, zijn daar al duizenden vinkjes geslagen, eerst door Henry Samuel Crommelin, later door zijn aangetrouwde kleinzoon Mattheus Willem van Valkenburg.

Villa Wildhoef: recente uitbreiding
Rijksmonument Villa Wildhoef is recent uitgebreid met twee vleugels in neoclassicistische stijl, in opdracht van de huidige eigenaar, Fleurâge Residences. In mei 2016 zijn tien nieuwe appartementen opgeleverd, waarmee de capaciteit van het tehuis is verdubbeld.


© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave