Ons Bloemendaal
 

Dorpskern


Trefwoord

Tijdschrift

Laatste en recente uitgaven

 

Nr. 1 - voorjaar 2019
Film uit 2019 over een wonder in 1627

Inhoud:

Het wonder van Bloemendaal
In 1627 vond in Bloemendaal een wonder plaats. Een tuinman van buitenplaats Cloeckendael deed bij het doorzagen van een boom een ontdekking. Tot zijn verbijstering zag hij onder andere op boomschijven bisschoppen en nonnen. Hij besloot dit wonder met zijn dorpsgenoten te delen, voor een klein bedrag.

Mejuffrouw Nierhoff (1892-1986), gedreven archivaris en geschiedschrijver
In de nieuwe wijk Vijverpark in Overveen is door het college van B&W van Bloemendaal een wandelpad naar haar vernoemd: het ‘Marie Nierhoff-laantje’. Wie is deze vrouw? Wat heeft zij betekend voor de gemeente Bloemendaal?

Hogenbirk, smederij en constructiebedrijf
De Bloemendaler Piet Hein Grootegoed vertelde dat op de zolder van zijn woon- winkelpand Bloemendaalseweg 56-58 twee stoffige verhuisdozen stonden met een gedeelte van de administratie van de vorige eigenaar, de firma D. Hogenbirk en zoon. De inhoud bleek van historische waarde te zijn.

De strijd voor vrouwenkiesrecht
Lizzy van Dorp deed een oproep om naar een bijeenkomst in Hotel Welgelegen te komen, die moest leiden tot het oprichten van een Afdeeling Bloemendaal van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. Van Dorp was een van de oprichtsters van de Bond en lid van het Hoofdbestuur.

Nr. 4-winter 2018

Inhoud:

Karakter aan de kust. Interview met burgemeester Elbert Roest
Op 6 september 2017 werd Elbert Roest beëdigd als burgemeester van de gemeente Bloemendaal. In het afgelopen jaar heeft hij geen gelegenheid voorbij laten gaan om de gemeente goed te leren kennen. Op zijn facebookpagina is te lezen wat hij het afgelopen jaar allemaal in Bloemendaal gedaan heeft.

Onderwijsvernieuwer Frans Versluis
Als hoofd van de Graaf Florisschool in Vogelenzang gaf Frans Versluis aanleiding tot heftige discussies over onderwijsvernieuwing. Dat was al in de jaren rond 1950 - er is dus niets nieuws onder de zon. Versluis deelde de filosofie die wees op nadelen van de industrialiserende samenleving: eenvormigheid, vervreemding en overwaardering van het cognitieve.

Het erfgoed van de Kröller-Müllers in Bloemendaal
De Erebegraafplaats bij Overveen is opgebouwd uit blokken roodbruine zandsteen, afkomstig uit een groeve bij Maulbronn in het Zwarte Woud. Zestien van diezelfde genummerde blokken zijn te vinden bij de Tijo van Eeghenschool in Aerdenhout, in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Welk verhaal verbindt deze blokken?

Annemieke Poelmann-ten Berge en haar passie voor Aerdenhout
Al 78 jaar woont Annemieke Poelmann-ten Berge in Aerdenhout. Als jong meisje is zij in 1940 met haar familie vanuit Heemstede naar de Den Texlaan (vroeger Westerlaan) verhuisd, waarna zij in 1956, na haar huwelijk, in de wijk Aerdenhout-Bentveld is gaan wonen.

Nr. 3-najaar 2018

Inhoud: Bloemendaal verenigd. Jachtgezelschap Sint Hubertus
Jachtgezelschap Sint Hubertus
Omstreeks 1800 stond in het centrum van Overveen op de kruising Zijlweg, Bloemendaalseweg en Korte Zijlweg de vermaarde herberg annex logement ‘het Rechthuis’. In die tijd zwaaide Jan Christiaan Springer (1769-1832) er de pollepel, bekend om zijn gastronomisch vakmanschap. Bekende heren van stand gingen er regelmatig dineren.

Tot verhooging van 'lands weerbaarheid, De geschiedenis van 'Bloemendaal -Commando'
In 1900 richtten verontruste vaderlanders de ‘Vereeniging Volksweerbaarheid’ op, met als doel de verhoging van de militaire weerbaarheid in Nederland door middel van schietoefeningen en gymnastiek. Ook in Bloemendaal werd een afdeling opgericht.

Mont Pélerin Congres in 1950, Bloemendaal een week lang ‘centrum van de wereld’
De internationale Mont Pélerin Society, een denktank van vooraanstaande liberale intellectuelen, hield haar
derde conferentie in 1950 - na eerdere bijeenkomsten in Zwitserland - in het hotel ‘Duin en Daal’ in Bloemendaal.

De Bloemendaalsche Amateur Fotografen Vereeniging. Trefpunt van bekende natuurfotografen
De Bloemendaalsche Amateur Fotografen Vereeniging (BAFV), opgericht in 1908, was een van de eerste fotoclubs in ons land. Niet verwonderlijk dat Bloemendaal zo voorop liep. Immers, ‘het mooie landschap brengt menigeen tot beoefening der fotokunst’

Nr. 2 - zomer 2018
Artsen, aannemers en kunstschilders
Inhoud:
Kunstschilder Franz Courtens(1854 - 1943) in Bloemendaal
De kunstschilder Franz Courtens kwam uit België maar woonde en werkte aan het einde van de negentiende eeuw in Vogelenzang. Hij was een ‘buitenschilder’ en het landschap fungeerde als zijn atelier. Zo schuimde hij de hele omgeving af op zoek naar taferelen die hij op zijn doek kon vastleggen.

Artsen van weleer in Aerdenhout
Wie kent nog de vroegere huisartsen in Bloemendaal? Velen zijn in de vergetelheid geraakt. Een enkele naam klinkt nog door in een laan of een school, zoals de Doctor Dirk Bakkerlaan en de Bornwaterschool. Toen deze artsen praktiseerden was Aerdenhout nog nauwelijks bewoond.

Caprera Openluchttheater - Wandelpark
Tussen de duinen en het bos ligt Caprera Openluchttheater - Wandelpark. Hier vinden iedere zomer muziek, cabaret, dans, opera, theater en kindervoorstellingen plaats. Dit jaar voor het zeventigste jaar. Feest dus!

Familiebedrijf Rijnierse bestaat 225 jaar. Zeven generaties bouwen in Overveen, Bloemendaal en Aerdenhout
In 1793 vroeg Simon Reinierse toestemming om zich in Tetterode (Overveen) te mogen vestigen als timmerbaas. Inmiddels bestaat het familiebedrijf Rijnierse uit Overveen 225 jaar en in de loop van die jaren heeft het een belangrijk aandeel gehad in het aanzien van Overveen, Bloemendaal en Aerdenhout.

 © Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave