Ons Bloemendaal
 

Tijdschrift

Laatste en recente uitgaven

 

Nr. 4-winter 2018

Inhoud:

Karakter aan de kust. Interview met burgemeester Elbert Roest
Op 6 september 2017 werd Elbert Roest beëdigd als burgemeester van de gemeente Bloemendaal. In het afgelopen jaar heeft hij geen gelegenheid voorbij laten gaan om de gemeente goed te leren kennen. Op zijn facebookpagina is te lezen wat hij het afgelopen jaar allemaal in Bloemendaal gedaan heeft.

Onderwijsvernieuwer Frans Versluis
Als hoofd van de Graaf Florisschool in Vogelenzang gaf Frans Versluis aanleiding tot heftige discussies over onderwijsvernieuwing. Dat was al in de jaren rond 1950 - er is dus niets nieuws onder de zon. Versluis deelde de filosofie die wees op nadelen van de industrialiserende samenleving: eenvormigheid, vervreemding en overwaardering van het cognitieve.

Het erfgoed van de Kröller-Müllers in Bloemendaal
De Erebegraafplaats bij Overveen is opgebouwd uit blokken roodbruine zandsteen, afkomstig uit een groeve bij Maulbronn in het Zwarte Woud. Zestien van diezelfde genummerde blokken zijn te vinden bij de Tijo van Eeghenschool in Aerdenhout, in het Nationale Park de Hoge Veluwe. Welk verhaal verbindt deze blokken?

Annemieke Poelmann-ten Berge en haar passie voor Aerdenhout
Al 78 jaar woont Annemieke Poelmann-ten Berge in Aerdenhout. Als jong meisje is zij in 1940 met haar familie vanuit Heemstede naar de Den Texlaan (vroeger Westerlaan) verhuisd, waarna zij in 1956, na haar huwelijk, in de wijk Aerdenhout-Bentveld is gaan wonen.

Nr. 3-najaar 2018

Inhoud: Bloemendaal verenigd. Jachtgezelschap Sint Hubertus
Jachtgezelschap Sint Hubertus
Omstreeks 1800 stond in het centrum van Overveen op de kruising Zijlweg, Bloemendaalseweg en Korte Zijlweg de vermaarde herberg annex logement ‘het Rechthuis’. In die tijd zwaaide Jan Christiaan Springer (1769-1832) er de pollepel, bekend om zijn gastronomisch vakmanschap. Bekende heren van stand gingen er regelmatig dineren.

Tot verhooging van 'lands weerbaarheid, De geschiedenis van 'Bloemendaal -Commando'
In 1900 richtten verontruste vaderlanders de ‘Vereeniging Volksweerbaarheid’ op, met als doel de verhoging van de militaire weerbaarheid in Nederland door middel van schietoefeningen en gymnastiek. Ook in Bloemendaal werd een afdeling opgericht.

Mont Pélerin Congres in 1950, Bloemendaal een week lang ‘centrum van de wereld’
De internationale Mont Pélerin Society, een denktank van vooraanstaande liberale intellectuelen, hield haar
derde conferentie in 1950 - na eerdere bijeenkomsten in Zwitserland - in het hotel ‘Duin en Daal’ in Bloemendaal.

De Bloemendaalsche Amateur Fotografen Vereeniging. Trefpunt van bekende natuurfotografen
De Bloemendaalsche Amateur Fotografen Vereeniging (BAFV), opgericht in 1908, was een van de eerste fotoclubs in ons land. Niet verwonderlijk dat Bloemendaal zo voorop liep. Immers, ‘het mooie landschap brengt menigeen tot beoefening der fotokunst’

Nr. 2 - zomer 2018
Artsen, aannemers en kunstschilders
Inhoud:
Kunstschilder Franz Courtens(1854 - 1943) in Bloemendaal
De kunstschilder Franz Courtens kwam uit België maar woonde en werkte aan het einde van de negentiende eeuw in Vogelenzang. Hij was een ‘buitenschilder’ en het landschap fungeerde als zijn atelier. Zo schuimde hij de hele omgeving af op zoek naar taferelen die hij op zijn doek kon vastleggen.

Artsen van weleer in Aerdenhout
Wie kent nog de vroegere huisartsen in Bloemendaal? Velen zijn in de vergetelheid geraakt. Een enkele naam klinkt nog door in een laan of een school, zoals de Doctor Dirk Bakkerlaan en de Bornwaterschool. Toen deze artsen praktiseerden was Aerdenhout nog nauwelijks bewoond.

Caprera Openluchttheater - Wandelpark
Tussen de duinen en het bos ligt Caprera Openluchttheater - Wandelpark. Hier vinden iedere zomer muziek, cabaret, dans, opera, theater en kindervoorstellingen plaats. Dit jaar voor het zeventigste jaar. Feest dus!

Familiebedrijf Rijnierse bestaat 225 jaar. Zeven generaties bouwen in Overveen, Bloemendaal en Aerdenhout
In 1793 vroeg Simon Reinierse toestemming om zich in Tetterode (Overveen) te mogen vestigen als timmerbaas. Inmiddels bestaat het familiebedrijf Rijnierse uit Overveen 225 jaar en in de loop van die jaren heeft het een belangrijk aandeel gehad in het aanzien van Overveen, Bloemendaal en Aerdenhout.

 

Nr. 1 - voorjaar 2018
Toeters, bellen en bussen

Inhoud:

Toeters en bellen
Overveen en Bloemendaal zijn betrekkelijk lang verstoken geweest van openbaar vervoer. Pas in 1881 respectievelijk 1888 kregen de dorpen een spoorverbinding met Haarlem en de rest van de wereld; Vogelenzang was al in 1842 van daaruit bereikbaar.

Met de bus mee
Sinds de opheffing van de tramlijnen in 1934 werd het lokale openbaar vervoer in Bloemendaal verzorgd door autobussen. Na de moeilijke oorlogsjaren kreeg de gemeente een steeds dichter net van frequente busdiensten, maar door de toename van het particuliere autobezit werd dat vanaf de vroege jaren zeventig steeds verder ontmanteld.

Gesprek met Ed Prins en Rob Penning over de buurtbus
Vroeger reed bus 81 van Zandvoort naar Haarlem en verder naar Santpoort-Zuid. In 2011 werd het tweede deel van de lijn opgeheven. Er waren te weinig passagiers en er moest bezuinigd worden.

De NS-wandeling van 1847
De moderne NS heeft voor actieve lopers tientallen wandelingen van station naar station in de aanbieding. In Kennemerland bijvoorbeeld voert een wandeling van station Santpoort Noord naar Overveen of Zandvoort.


© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave