Tijdschrift

Laatste en recente uitgaven

 

Nr. 2 - zomer 2017
Bekende Bloemendalers

Inhoud:
De familie van Bloemendaal in Bloemendaal
Algemeen wordt aangenomen dat de naam van de gemeente Bloemendaal afkomstig is van Willem en Frans van Bloemendaal. Zij waren in het begin van de zestiende eeuw in het bezit van het Huis Aelbertsberg. Het bewijs voor het feit dat de gemeente naar de familienaam van Willem en Frans is gaan heten is tot nu toe nooit geleverd.

Dr. Lizzy van Dorp (1872-1945), de eerste vrouwelijke jurist en econoom
Dr. Lizzy van Dorp (1872-1945) was een landelijk bekende advocate en procureur, voorvechtster van vrouwenkiesrecht, econome en publiciste maar ook politica van rechtzinnig liberale snit. Daarnaast was ze enige tijd bestuurslid van de Nederlandsche Protestantenbond, afd. Bloemendaal, waar ze van 1915 tot 1935 heeft gewoond.

“Ich glaube nicht, dass hier jemand ist,”
De oorlogsjaren van dirigent Hans Lichtenstein bij Ruth Tobi-Spier, familie Westerling, Mari en Nettie Andriessen en Godfried Bomans.

Een degelijke autodidact. Leven en werk van architect Andries de Maaker, Deel II
Behalve enkele karakteristieke landhuizen en villa’s bouwde hij in onze omgeving ook kerken, scholen en huizen in alle soorten en maten. Veel van wat hij ontwierp lijkt de tand des tijds te gaan doorstaan, en niet alleen door de degelijkheid van de constructie.

Nr. 1 - voorjaar 2017
Wonderlijk Wildhoef

Inhoud:
Wildhoef van boerenwoning tot buitenplaats
Niet alle geheimen van het oude pand zijn thans al ontraadseld. In deze bijdrage worden de voorlopige resultaten van de naspeuringen in het huis zelf en in de geschreven bronnen gepresenteerd in de vorm van een chronologische behandeling van het pand door de eeuwen heen.

Willem Philip Kops: verlicht, veelzijdig en vermogend
Het oude huis Wildhoef dankt zijn huidige vorm vooral aan één uitzonderlijke bewoner: de vermogende doopsgezinde Haarlemmer Willem Philip Kops. Hij was een fervent liefhebber van de beeldende kunsten, maar ook van literatuur en toneel, en actief in de stadspolitiek en in de doopsgezinde gemeente.

Een vinkfanaat op Wildhoef
Vooraleer deze oude vinkenbaan in 1787 aan de eigendommen van Willem Philip Kops wordt toegevoegd, zijn daar al duizenden vinkjes geslagen, eerst door Henry Samuel Crommelin, later door zijn aangetrouwde kleinzoon Mattheus Willem van Valkenburg.
Villa Wildhoef: de recente uitbreiding
Rijksmonument Villa Wildhoef is recent uitgebreid met twee vleugels in neoclassicistische stijl, in opdracht van de huidige eigenaar, Fleurâge Residences. In mei 2016 zijn tien nieuwe appartementen opgeleverd, waarmee de capaciteit van het tehuis is verdubbeld.

Nr. 4 - winter 2016
Inhoud:
Theo Nieuwenhuizen, de praktijkarcheoloog van Bloemendaal
Als er in de gemeente Bloemendaal riolerings-werkzaamheden of grote bouwactiviteiten plaatsvinden, dan houdt Theo Nieuwenhuizen dat nauwlettend in de gaten. Hij is zeer deskundig op het gebied van archeologie in de gemeente Bloemendaal en adviseur van Ons Bloemendaal.

Het winkeliersechtpaar Houtgraaf-Köhler: zestig jaar manufacturen in Bloemendaal
Het echtpaar Dirk Houtgraaf en Katrien Köhler deelde niet alleen zes decennia lief en leed maar tot hun overlijden in 1962 ook een manufacturenwinkel in de dorpsstraat in Bloemendaal. Zij waren vergroeid met de twintigste-eeuwse geschiedenis van de Bloemendaalse middenstand.

Aerdenhout, impressies uit het midden van de twintigste eeuw
In de negentiende eeuw was Aerdenhout nog grotendeels een wildernis, maar in de twintigste eeuw veranderde dat drastisch. In rap tempo werden buitenhuizen, villawijken, lanen en wegen aangelegd. Het straatbeeld veranderde mee. Een impressie van het Aerdenhout van vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Wetenswaardigheden rondom de voormalige melkerij Mariënbosch in Aerdenhout
Meer dan dertig jaar heeft er in de vorige eeuw aan de Boekenroodeweg in Aerdenhout een melkfabriek gestaan, die samen met een boerenwoning, de naam had ‘Melkerij Mariënbosch’. De fabriek was gebouwd in de stijl van een Nedersaksische boerderij, om niet op te vallen tussen de Aerdenhoutse villa’s.