Voorjaarsbijeenkomst en lezing

Voorjaarsbijeenkomst wordt dit jaar najaarsbijeenkomst op 2 november 2021.

Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst op dinsdag 2 november.

Lezing 'Genisus loci' bouwrichtlijnen en kenmerken van Bloemendaal zijn bepalend voor het architectonisch ontwerp'.

Plaats: het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158, Overveen

- 19.30 inloop, ontvangst met kopje koffie.

- 20.00 lezing door Dr Freek H.Schmidt, voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal.

Toelichting op de lezing van Dr. Freek Schmidt: 'Genius Loci" betekent letterlijk de geest van de locatie. In de architectuur verwijst dit begrip naar de bouwrichtlijnen en kenmerken die bepalend zijn voor het architectonisch ontwerp. Niet alleen ligging, bodemgesteldheid en kavelgrootte bepalen de waarde en gebruiksmogelijkheden van een plaats maar ook minder goed meetbare zaken als inbedding en de sfeer.

Dr. Freek Schmidt is architectuurhistoricus en universitair hoofddocent aan de Vrije Universitiet. Daarnaast is hij voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal. Deze commissie is benoemd door de gemeenteraad en samengesteld uit ervaren en vakbekwame adviseurs met relevante kennis. De adviseurs zijn onafhankelijk ten opzichte van de gemeentelijke organisatie en bouwinitiatieven.

- na afloop van de lezing is er een drankje en de gelegenheid elkaar te spreken.

- tijdens de avond is het mogelijk het boek '100 JAAR Zeeweg' aan te schaffen.

LET OP:

Veiligheid staat bij ons voorop, daarom is deze bijeenkomst alleen te bezoeken als u in het bezit bent van een bewijs van vaccinatie/testen/herstel, oftewel een 'coronatoegangsbewijs', bijvoorbeeld de QR code

 

 

 

Terugblik:

Lezing 2019

Getoond werd de in 2019 gerealiseerde historische film "Het wonder van Bloemendaal" over de ontstaansgeschiedenis van de dorpskerk van Bloemendaal. De film werd toegelicht door Marion van Bussel. De film kan bekeken worden via de website van Welzijn Bloemendaal, www.welzijnbloemendaal.nl.

 

Lezing 2018

Lezing door Bram Vlaun, stedenbouwkundige bij de Gemeente Bloemendaal: "Het DNA van de Gemeente Bloemendaal: vijf kernen, vijf karakters". 

 

Lezing 2017
Stadsbouwmeester Max van Aerschot over 'Bloemendaal en de vol-ledige openbare ruimte'. De Ereprijs ging naar Martin Bunnik voor zijn boek over Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart. 

Lezing 2016
Johan Stuart over Buitenplaats Leyduin. De ereprijs werd uitgereikt aan Buurtvereniging Bloemendaal Noord voor hun inspanningen voor het behoud van het hoofdgebouw van Meerenberg dat nu een woonbestemming krijgt en verder zal gaan onder de naam Carre van Bloemendaal.

Lezing 2015
Dr. Inge de Wilde over films en filmers in Bloemendaal. 


Lezing 2014
Drs. Mathilde van der Kleij over de architect van de Adelbertkapel in Bloemendaal: Dom Bellot, architect en monnik.


Lezing 2013 

Drs. J.J. van Setten, Droom en daad, Bloemendaals lange zoektocht naar een mooi gemeentehuis.


Lezing 2012

Joan Patijn, lezing over de familie Zocher, architect-tuinarchitecten.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave