Ons Bloemendaal
 

Snel naar:


Actueel

 

Stand van zaken maart 2018.

Woensdag 14 maart was er een bijeenkomst van de focusgroep Park Vogelenzang waar de stand van zaken en verdere procedure werd uitgelegd. Nu de stedenbouwkundige plannen rond zijn wordt binnenkort een koper voor het gehele terrein gezocht die het verdere verhaal gaat ontwikkelen. Verwacht wordt dat het bestemmingsplan eind dit jaar in procedure gebracht gaat worden. Mogelijk dat in 2019 al begonnen kan worden met de realisatie. Voorts wordt druk gewerkt aan de anterieure overeenkomst voor de verdere ontwikkeling en afspraken tussen de gemeente en de uiteindelijke ontwikkelaar. SOB heeft in dit kader op het belang gewezen om een regeling voor het beheer van het groen in zowel het openbaar gebied alsmede op erfgrenzen van uitgegeven kavels om zodoende het beoogde beeld in stand te kunnen houden. Met uitzondering van de monumentale as vind men dat vooralsnog te ver gaan.  Helaas.

Verder hebben wij gewezen op 2 grenspalen die afkomstig zijn van het gebied Park Vogelenzang en zich nu in de kelder van het gemeentehuis bevinden. De palen zijn door onze grenspalenman, Joost van de Veer, in goede staat bevonden en kunnen mogelijk op het herontwikkelde terrein weer een plekje krijgen. De suggestie is met enthousiasme ontvangen en de gegevens zijn doorgestuurd. 

SOB blijft de ontwikkelingen aandachtig volgen.

 

Stand van zaken januari 2017.

Het Stedenbouwkundig Plan is goedgekeurd door de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de GGZ-Ingeest te starten met het zoeken van een ontwikkelaar voor de monumentale gebouwen aan de zuidzijde van het terrein.

 

Oktober 2016 schreven wij:

In de periode maart - september heeft een participatietraject plaatsgevonden waaraan wij hebben deelgenomen. De bedoeling van dit traject was input te leveren om zo tot een door iedereen gedragen Stedenbouwkundig Programma (SP) te komen. Op dit moment is een concept Stedenbouwkundig Programma samengesteld waarin voor ieder gedeelte van het gebied 3 verschillende varianten zijn ontwikkeld. Het concept is nog niet voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Oktober 2015 schreven wij:

Het GGZ-Ingeest terrein in  Bennebroek wordt ontwikkeld.

Door veranderingen in de zorg heeft GGZ-Ingeest niet meer zoveel ruimte nodig en heeft daarom de gemeente gevraagd of zij mee wil werken aan een plan om op het huidige GGZ-Ingeest terrein woningbouw mogelijk te maken.

Het hiertoe ontwikkelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen (hierna te noemen SPvE) werd 25 juni ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie Grondgebied. Daar hebben wij ingesproken omdat een aantal punten uit het SPvE ons zorgen baarden. De inspreeknotitie is voorafgaand aan de vergadering aan de wethouder en leden toegezonden. Zie inspreeknotitie:

Download PDF

Uiteindelijk is er een addendum aan het SPvE gehangen waarin o.a. wordt bepaald dat het aantal woningen niet hoger zal zijn dan 300 (in plaats van 400) en in de  ontwikkeling voorrang gegeven moet worden aan het aanpakken van de monumentale panden. Wij zijn erg blij met deze aanpassingen.

Wij nemen deel aan de focusgroep ontwikkeling plangebied van Plan Vogelenzang. Op 17 september j.l. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waar wij zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Het ligt in de bedoeling verschillende onderdelen van het gebied aan ontwikkelaars aan te bieden. Hierdoor is het mogelijk dat uiteindelijk de plannen door bijvoorbeeld 3 of meer ontwikkelaars worden uitgevoerd. De monumentale gebouwen zullen het eerst in de verkoop gaan. De verwachting is dat dat al in december het geval zal zijn.

Het feit dat er meerdere ontwikkelaars zijn baart ons in die zin zorgen dat er geen overview is van de werkzaamheden. Althans, dit is nu nog niet geregeld. Omdat de ontwikkeling meerdere jaren in beslag zal nemen menen wij dat het verstandig is dit goed te regelen om te voorkomen dat er uiteindelijk een rommelig geheel ontstaat. Wij zullen dit bij zowel de gemeente als GGZ-Ingeest aan de orde stellen.

 

 

 


© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave