Ons Bloemendaal
 

Snel naar:


 

Nieuwe zendmast(en) van KPN in Bloemendaal, op zoek naar een goede locatie.

 

 

23-10-19

 

Tijdelijke zendmast.

Wij hadden niet gedacht ooit betrokken te raken bij zendmast locaties, maar na het omwaaien van de door KPN gebruikte zendmast in Duin en Daal te Bloemendaal gebeurde dat toch.

 

KPN vroeg en kreeg een vergunning voor plaatsing van een tijdelijke  (2 jaar) zendmast van 30 meter hoog op het parkeerterrein van Restaurant de Uitkijk, nabij het kopje van Bloemendaal. 

 

Op dit moment verzorgt deze mast met de inmiddels weer opgelapte omgevallen mast het bereik voor een groot gedeelte van Bloemendaal dorp. De opgelapte mast zal echter per 1 januari verdwijnen omdat het huurcontract voor deze locatie afloopt en niet verlengt kan worden. Er moest dus al sowieso een nieuwe mast komen. Een nieuwe permanente mast is standaard 40 meter hoog om ook faciltieten voor ander providers te kunnen bieden.

 

Bezwaar.

Omwonenden waren zeer ongelukkig met de locatie voor de tijdelijke mast midden in de zichtlijn vanaf 'het kopje', een monument, en waren bang dat, tijdelijk definitief zou worden. Zij tekenden bezwaar aan tegen het verlenen van de vergunning. 

 

Overleg/Klankbordgroep.

Wij hebben dit bezwaar niet mede ondersteund. Het niet plaatsen van een zendmast op dat moment zou misschien betekenen dat een deel van de Bloemendalers zonder bereik zou komen te zitten. Wel hebben wij de gemeente aangegeven de bewuste locatie uit cultureel-historisch oogpunt, inderdaad midden in de zichtlijn van het enige jaren geleden opgeknapte 'kopje van Bloemendaal', ook niet gelukkig te vinden en gevraagd of de gemeente actief het voortouw zou kunnen nemen in het zoeken met KPN naar een betere locatie. 

 

Waarom bemoeit Stichting Ons Bloemendaal zich met bereik ?

 

Het bereik is al jaren een onderwerp van gesprek in Bloemendaal. Op sommige plekken is het prima, maar met name aan de randen en rond Brederodepark/Bloemendaal-Noord is het ronduit slecht tot gewoon helemaal afwezig. Bereik is natuurlijk niet een 'Ons Bloemendaal' ding. Maar dat een zendmast niet mega zichtbaar in het beschermd dorpsgezicht of zichtlijn komt te staan, natuurlijk weer wel. Vanuit dat perspectief kijken wij dan ook mee. Probleem is dat vrijwel iedere plek in Bloemendaal bezwaren op zal leveren. Dus misschien is dit een zoektocht naar 'de minst bezwaarlijke' plek.

 

Alternatieve locaties.

Inmiddels zijn na onderzoek vanuit een klankbordgroep van omwonenden van de tijdelijke zendmast en Stichting Ons Bloemendaal, in overleg met de gemeente, een aantal voorstellen gedaan voor alternatieve locaties. Deze zijn door KPN  'geplot" op bereik. Daaruit bleek dat er eigenlijk 3 zendmasten nodig zijn om een goed bereik voer iedereen te creëren in Bloemendaal. Dit staat nog los van het bereik rond Brederodepark/Bloemendaal-Noord waarvoor inmiddels een aparte opdracht is verstrekt door KPN om voor dat gebied een goede locatie te vinden. Dus van 1 zendmast naar misschien wel 4 zendmasten voor een goed bereik. Dit heeft alles te maken met het geaccidedenteerde terrein van Bloemendaal wat een behoorlijk impact heeft op het bereik van een zendmast.

 

De voorgestelde locatie achter op de algemene begraafplaats bleek qua bereik geen goede keuze, vooral wandelaars in de duinen zouden hiervan profiteren. Daar waren wij eigelijk wel blij mee omdat wij vermoeden dat de mast acter de bomen van het meertje van Caprera op zou verschijnen. Dan zouden wij de keuze voor een mast op die locatie niet hebben kunnen ondersteunen.

Verhoging van de mast bij de Tetterodehal zou niet mogelijk zijn en ook geen oplossing bieden.

Ook de alternatieve locatie op 'het kopje' iets meer naar het noorden en meer uit de zichtlijn bleek slechts een beperkt bereik te hebben, evenals de tijdelijke mast overigens. Alleen de voorgestelde locatie midden in het Bloemendaalse Bos omgeven door bomen en niet in zichtlijnen, bleek een heel goed bereik te hebben maar nog steeds niet alles te dekken.

 

Hoe nu verder.

De locatie Bloemendaalse Bos wordt verder onderzocht. Dit betekent dat de gemeente gaat kijken of er geen juridische, cultuurhistorische of bezwaren vanuit het oogpunt van natuur aan deze locatie kleven.  Daarnaast heeft de gemeente de locatie voorgelegd aan omwonenden tijdens een overleg d.d. 16-10-19. Deze zien deze plek, begrijpelijk, niet echt zitten. Men is uitgenodigd ook met alternatieve locaties' te komen zodat KPN daar ook naar kan kijken. 

Uiteindelijk moet er toch een beslissing vallen want als de opgelapte mast wegvalt  en er geen alternatief is verdwijnt er een serieus stuk bereik. Wij verwachten dat er voor meerder locaties gekozen zal worden.

 

 

 


© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave