Voorjaarsbijeenkomst wordt najaarsbijeenkomst 2 november 2021

 

Voorjaarsbijeenkomst wordt najaarsbijeenkomst op 2 november 2021.

 

 Uitnodiging najaarsbijeenkomst dinsdagavond 2 november.

Lezing : 'Genius Loci' bouwrichtlijnen en kenmerken van Bloemendaal zijn bepalend voor het architectonische ontwerp.

Plaats: het  gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158, Overveen

Programma:

-  19.30 inloop , ontvangst met kopje koffie.

- 20.00 lezing door Dr. Freek H. Schmidt, voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal.

Toelichting op de lezing van Dr. Freek Schmidt: 'Genius loci' betekent letterlijk de geest van de locatie. In de architectuur verwijst dit begrip naar de bouwrichtlijnen en kenmerken die bepalend zijn voor het architectonisch ontwerp. Niet alleen de ligging, bodemgesteldheid en kavelgrootte bepalen de waarde en gebruiksmogelijkheden van een plaats maar ook minder goed meetbare zaken als inbedding in de omgeving en de sfeer.

 Dr. Freek Schmidt is architectuurhistoricus en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit. Daarnaast is hij voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal. Deze commissie is benoemd door de gemeeteraad en samengesteld uit ervaren en vakbekwame adviseurs met relevante kennis. De adviseurs zijn onafhankelijk ten opzicht van de gemeentelijke organisatie en bouwinitiatieven.

 - na afloop van de lezing is er een drankje en de gelegenheid elkaar te spreken.

-  tijdens de bijeenkomst is er de gelegenheid het boek "100 JAAR Zeeweg' aan te schaffen. 

LET OP:

Veiligheid staat bij ons voorop, daarom is deze bijeenkomst alleen te bezoeken als u in het bezit bent van een bewijs van vaccinatie/testen/herstel, oftewel een 'coronatoegangsbewijs', bijvoorbeeld QR code.

 

 

 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave