Skip to main content

Tuberculose. Negentig jaar tuberculosebestrijding in Nederland

tuberculose

Ernest Hueting, Agnes Dessing

1993, Walburg Pers

ISBN 90-6111-850-2 geb.

In Negentig jaar tuberculosebestrijding in Nederland staat de vraag centraal in welke mate de inspanningen van particulier initiatief en overheid hebben bijgedragen tot de terugdringing van de tuberculose in Nederland.  

Bloemendaal, Tuberculose