Skip to main content

Plechtige herdenking van het 25-jarig ambtsjubileum van de burgemeester van Bloemendaal, Jhr. Mr. C.J.A. den Tex

tex.alg

1950

 Verslag van de viering van het jubileum van burgemeester den Tex

1950, jubileum,, tex