Skip to main content

Luchtfoto atlas Noord-Holland

662393761614885

2005, Uitg. 12 Provincien

ISBN 90-77350-10-1

 De gehele provincieNoor-Holland in kaart gebracht middels luchtfoto's van een uitzonderlijke kwaliteit.

Noord-Holland, luchtoto, 12 Provincien