Skip to main content

Dorpspolitiek, waar is het lokale gezag.

Jaar: 2018
Auteur(s): Martijn Bolkestein en Meindert Fennema
Uitgeverij: Prometheus
ISBN: 978 90 446 36291

In dit boek gaan de schrijvers in op het politieke gekrakeel in  gemeenten ( waaronder Bloemendaal ) en verkennen zij de toekomst van de lokale politiek en wat er moet gebeuren om deze te verstevigen en te vernieuwen. 

politiek, bolkestein, fennema