Skip to main content

De Boerderij Veen en Duin in Bloemendaal

boerderijveenendaal

Marie ( A.M.G. ) Nierhoff

1974, Aannemersbedrijf P.Witkop rn Zn. B.V., Bloemendaal

 De geschiedenis van boerderij " Veen en Duin ", uitgegeven ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van deze 18e eeuwse boerderij in 1974.

nierhoff,, veenenduin, witkop,