Skip to main content

een halve eeuw PEN, 1917 - 1967

PEN4

1967, Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland

Een jubileumboek ter gelegenheid van 50 jaar PEN dat de historie en de ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening in Noor-Holland beschrijft. 

Bloemendaal, 50 jaar