Skip to main content

Overveen, tussen stad en duinen

overveen

2017, ABC Architectuurcentrum Haarlem

 In 2017 organiseerde het ABC Architectuurcentrum in het kader van hun Wijk-te-kijk-tentoonstellingen een tentoonstelling over Overveen. Dit boekje is een uitvoerige beschrijving bij die tentoonstelling.

Overveen, abc, architectuurentrum, 2017