Skip to main content

Nieuwe aanwinsten

100 jaar Zeeweg, dwars door de duinen van Bloemendaal

Een jubileumboek over de bijzondere weg die van Overveen naar Bloemendaal aan Zee voert. Bijzonder omdat het de eeste vierbaansweg in Europa was alsook de eerste Parkway naar Amerikaans voorbeeld.  In het boek komen veel aspecten aan de orde : de ontwikkeling van het idee, het ontwerp, de aanleg, bebouwing en natuur, de Tweede Wereldoorlog, ontwikkeling van het toerisma en van Bloemendaal aan Zee, de natuur lans de weg etc. 

Orgel N.H. gemeente Bloemendaal

 Een uitgebreide beschrijving van de diverse orgels die dienst deden in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein in Bloemendaal .

De Borski's

 Een boeiende biografie over de familie's  Borski en van der  Vliet.   Twee met elkaar verweven familie's , de een machtig in de financiële wereld , de ander in de ijzerhandel. In dit boek  worden voor de eerste keer hun hectische levens, hun dromen en drama's  in beeld gebracht.   

Architectuur op Leiduin 1853-1995

De ingebruikname van de nieuwe ozonisatie- en koolfiltratie-installaties in de loop van 1995 was de aanleiding om dit boekje samen te stellen  over de ruim 140 jaar architectuurontwikkeling  van het productiebedrijf Leiduin.

Expositie "Verbindingen en vervoer

Dit  boekje diende ter begeleiding van een bezoek aan de  tentoonstelling  " Verbindingen en vervoer " die te zien was in augustus/september 1973  in het Gemeenschapshuis te Zandvoort . Vooral  veel aandacht voor de  blauwe tram  waardoor ook  Aerdenhout genoemd wordt. 

Dorpspolitiek, waar is het lokale gezag.

In dit boek gaan de schrijvers in op het politieke gekrakeel in  gemeenten ( waaronder Bloemendaal ) en verkennen zij de toekomst van de lokale politiek en wat er moet gebeuren om deze te verstevigen en te vernieuwen. 

Zuid-Kennemerland op weg naar het natuurlijke.

gids

Dr. Lucia H. Albers

1989, Uitgeverij Jan van Arkel , Utrecht

ISBN 90 6224 230 8

Een boekje , uitgegeven onder auspicien van de  Provincie Noord-Holland met het doel  ecologisch natuurbeheer bevorderen. Dr.  Lucia Albers de opdracht deze gids te schrijven vanuit haar uitgebreide ervaring met natuur in tuinen en parken..

Honderd jaar Hartekamp

Een historie van het landgoed Hartekamp waarin  tekst,  prenten en oude foto's vooral het leven van de bewoners beschrijft .

Blauwe Tramlijnen in kleur

Ruim 50 jaar na het verdwijnen van de blauwe tram verscheen dit fotoboek waarin aan de hand van prachtige kleurenfoto's de lijnen Amsterdam - Volendam en Amsterdam - Zandvoort worden gevolgd.

Arnoldine Leonie Willink

willink3

C.Bregman

1978, Repro Holland

De geschiedenis van ambachtsheerlijkheid Bennebroek en de rol die de laatste Ambachtsvrouwe Arnoldine Leonie Willink  daarin  heeft gespeeld.