Skip to main content

Nieuwe aanwinsten

Keuze aan de kust

2014 ?

Dit boek is het resultaat van uitgebreid onderzoek naar het profiel van de Noord-Hollandse Noordzeekustplaatsen in opdracht van de Provincie.

De Eerebegraafplaats Bloemendaal 75 jaar

 Gerrit ten Hoope, de vader van de auteur, was de eerste beheerder van de in 1945 geopende Eerebegraafplaats aan de Zeeweg in Overveen. Zijn zoon George is er geboren en nam het beheer in 1986 over tot het eind 2019. Hij beschrijft in dit boek de Erebegraafplaats vanuit zijn eigen beleving, maar wil ook vooral de geschiedenis belichten.

 

100 jaar Zeeweg, dwars door de duinen van Bloemendaal

Een jubileumboek over de bijzondere weg die van Overveen naar Bloemendaal aan Zee voert. Bijzonder omdat het de eerste vierbaansweg in Europa was alsook de eerste Parkway naar Amerikaans voorbeeld.  In het boek komen veel aspecten aan de orde : de ontwikkeling van het idee, het ontwerp, de aanleg, bebouwing en natuur, de Tweede Wereldoorlog, ontwikkeling van het toerisme en van Bloemendaal aan Zee, de natuur langs de weg etc. 

Orgel N.H. gemeente Bloemendaal

 Een uitgebreide beschrijving van de diverse orgels die dienst deden in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein in Bloemendaal .

De Borski's

 Een boeiende biografie over de familie's  Borski en van der  Vliet.   Twee met elkaar verweven familie's , de een machtig in de financiële wereld , de ander in de ijzerhandel. In dit boek  worden voor de eerste keer hun hectische levens, hun dromen en drama's  in beeld gebracht.   

Architectuur op Leiduin 1853-1995

De ingebruikname van de nieuwe ozonisatie- en koolfiltratie-installaties in de loop van 1995 was de aanleiding om dit boekje samen te stellen  over de ruim 140 jaar architectuurontwikkeling  van het productiebedrijf Leiduin.

Expositie "Verbindingen en vervoer

Dit  boekje diende ter begeleiding van een bezoek aan de  tentoonstelling  " Verbindingen en vervoer " die te zien was in augustus/september 1973  in het Gemeenschapshuis te Zandvoort . Vooral  veel aandacht voor de  blauwe tram  waardoor ook  Aerdenhout genoemd wordt. 

Dorpspolitiek, waar is het lokale gezag.

In dit boek gaan de schrijvers in op het politieke gekrakeel in  gemeenten ( waaronder Bloemendaal ) en verkennen zij de toekomst van de lokale politiek en wat er moet gebeuren om deze te verstevigen en te vernieuwen. 

Zuid-Kennemerland op weg naar het natuurlijke.

gids

Dr. Lucia H. Albers

1989, Uitgeverij Jan van Arkel , Utrecht

ISBN 90 6224 230 8

Een boekje , uitgegeven onder auspicien van de  Provincie Noord-Holland met het doel  ecologisch natuurbeheer bevorderen. Dr.  Lucia Albers de opdracht deze gids te schrijven vanuit haar uitgebreide ervaring met natuur in tuinen en parken..

Honderd jaar Hartekamp

Een historie van het landgoed Hartekamp waarin  tekst,  prenten en oude foto's vooral het leven van de bewoners beschrijft .