weduwe

 

Een weduwe aan de Amsterdamse beurs

Jhr. F.J.E. van Lennep

1973, H.D. Tjeenk Willink Groningen

ISBN 90 01 53769 3 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave