Bennebroekerlaan 43

 Bennebroek

Bouwjaar: Tweede helft 19de eeuw

Het woonhuis met werkplaats, Huize Flora, is vrijstaand gelegen op een terugspringende rooilijn op de hoek van de Bennebroekerlaan en de Bennebroekerdreef. Schuin aan de overzijde ligt de voormalige Trambrug. Daarachter liggen de vlakke terreinen van de voormalige blekers- en bollenvelden. Aan de westzijde van het woonhuis op een sterk terugspringende rooilijn, staat een voormalige bollenschuur. Beide gebouwen dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave