Poppellaan 1

G.79.Popellaan 1.Kerk St -Raphael

Poppellaan 1

J. de Lugt

1926

Gemeentelijk monument

Sparrenlaan 6

G.93.Sparrenlaan 6.De Wig

Sparrenlaan 6

1914

Architect: J. de Lugt

Gemeentelijk monument

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave