Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

G.91.St Lusia-Klooster.Bennebroek.Schoollaan 70  7

Schoollaan 70

N. Nelis

1895-1896

Gemeentelijk monument

Het complex St. Luciaklooster bestaat uit de St. Franciscusschool, de Pastorie, de St. Jozefkerk en het Klooster zelf.

In het open, door bollenvelden gedomineerde gebied ten zuiden van de, nog onbebouwde Meerweg was in 1894 de eerste Rooms-Katholieke St. Jozefkerk verrezen. Een jaar later start achter de kerk de bouw van het St. Lucia klooster. Het oorspronkelijk geheel vrij gelegen complex is gesticht door de zusters van het Sacré-Coeur waarvan de hoofdzetel in Parijs huist. Naast het klooster wordt in dezelfde stijl een school gebouwd.  In 1919 nemen de Zusters Franciscanessen van Sint Lucia het klooster over. In 1926 wordt villa Duinlust aan de Schoollaan aangekocht en verbouwd tot woonhuis van de rector van het klooster. Het ontwerp van het klooster wordt in de literatuur betwist maar kan, gezien de stilistische verwantschap met de St. Jozefkerk en de pastorie, met zekerheid toegeschreven worden aan architect-aannemer 

N. Nelis. Met de aanleg van de Kerklaan, de bouw van pastorie, kerk, school en woonbebouwing komt het complex aan de noordzijde in een ‘versteende’ omgeving te liggen. De landschappelijke open relatie blijft door de aanwezigheid van de kloostertuin aan de zuidzijde wel behouden. De belangrijkste wijzigingen aan het exterieur betreffen de aanbouw van een grote (niet beschermenswaardige) veranda aan de westgevel in 1927. 

 

 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave