Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.131.Tetterodeweg 13.Joodse Begraafplaats  2

Tetterodeweg 13

1797

Rijks monument

 

Joodse begraafplaats

De Joodse begraafplaats aan de Tetterodeweg ontstond in 1797 in een gedeelte van het Middenduin. Door een scheuring in de Israëlitische gemeente te Amsterdam, die zó hoog opliep dat men zelfs niet op dezelfde dodenakker begraven wilde worden, werd een terrein in het duin in Overveen aangekocht en ingericht tot Israëlisch kerkhof. Deze begraafplaats is slechts betrekkelijk korte tijd in gebruik geweest, mede als gevolg van het feit dat, op bevel van Lodewijk Napoleon, deze afscheiding in 1808 ongedaan werd gemaakt. Uit het door de koster bijgehouden register blijkt dat er hier in de periode 1797-1808 precies 100 overledenen zijn begraven. Door naspeuringen van Jaap Meijer en Jet Slagter ontlenen we dat tussen 1809 en 1940 slechts 113 personen hier hun laatste rustplaats vonden, tijdens de Tweede Wereldoorlog slechts drie en in de jaren daarna (tot 1981) slechts zes.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave