Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

R.134. Tetterodeweg 27. voorm.machinegebouw W.Z.K

Tetterodeweg 27

J. Schotel

1897-1898

Rijks monument

 

Complex PWN terrein

Voormalig machinegebouw W.Z.K.
Het voormalig machinegebouw is onderdeel van het waterwincomplex
“Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland”, in de stijl van de neorenaissance. Het ontwerp is van bouwkundige J. Schotel uit 1897-1898 die ook de watertoren ontwierp. Het gebouw onderging na de bouw diverse wijzigingen. Zo werd het in oorsprong T-vormige hoofdvolume aan de voorzijde (Z) rond 1950 aan weerszijden van de middenrisaliet in dezelfde stijl vergroot en werd aan de noordzijde een volume aangebouwd. Deze uitbreidingen gebeurden in aangepaste stijl. Kort na 1970 verdween de hoge ronde schoorsteen aan de noordzijde en werd ook de grote koekoek in de nok door in het dakschild met liggende lichtvensters vervangen. Recent werd de machinehal ten behoeve van de huidige tekenkamerfunctie voorzien van een verdiepingvloer en kreeg het gebouw een brede getoogde ingang aan de achterzijde, waarboven een gebeeldhouwde sculptuur net het stadswapen van Haarlem (afkomstig van het in 1968 gesloopte ontijzeringsgebouw) werd aangebracht. Het oorspronkelijke karakter van het gebouw is door deze wijzigingen echter herkenbaar gebleven.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave