Ons Bloemendaal
 

Monumenten

In 2011 verscheen het boek "De monumenten van de gemeente Bloemendaal" met daarin een afbeelding en omschrijving van alle 438 monumenten van de gemeente.

Wim Post en Cor van Iperen, respectievelijk schrijver en fotograaf van het boek hebben aan ons belangeloos al het materiaal van het boek ter beschikking gesteld om via onze site iedereen mee te laten genieten van alle monumenten in onze gemeente. De gemeente heeft het met een subsidie financieel mogelijk gemaakt om alle informatie op deze site te zetten. Wij zijn zowel Wim, Cor als de gemeente dan ook zeer dankbaar dat zij het mogelijk hebben gemaakt om onze lang gekoesterde wens namelijk " het toegankelijk maken van de monumenten voor iedereen" te realiseren. Nieuwe monumenten zullen aan deze site worden toegevoegd zodat er altijd een "up to date" overzicht is.

 Zoeken naar monumenten

- U kunt zoeken op trefwoord en/of op dorpskern.

- Door op de foto en/of op 'meer info' te klikken krijgt u meer informatie over het monument te zien.

Het beeldmateriaal van de monumenten mag niet zonder toestemming van NPD Communications worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

vogelenzangseweg 63

Vogelenzangseweg 63- 63a

H.M. van Buyen van Weelaeren

1829/1868

Gemeentelijk monument

Graaf Florisschool


Het schoolgebouw is in 1829 gesticht als de Graaf Florisschool en in 1868 ingrijpend verbouwd en uitgebreid door de Bloemendaalse gemeentearchitect H. M van Buyen van Weelaeren. De school, met tegenwoordig een woonfunctie, wordt ten onrechte wel eens gezien als het oudste nog bestaande schoolgebouw van Nederland, maar het behoort zeker tot de eerste generatie schoolgebouwen van ons land. Tot het einde van de achttiende eeuw waren scholen vaak in bestaande (ongezonde) gebouwen gevestigd. Na de Bataafse Revolutie van 1795 werden het onderwijs en ook het schoolgebouw een overheidsaangelegenheid en werden eisen aan het gebouw, met name op het gebied van licht en lucht gesteld. De hoge lokaalvensters zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Van het negentiendeeeuwse gebouw is de hoofdvorm goed bewaard gebleven, maar de detaillering is in de loop der tijd vervangen.

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave