Skip to main content

Over Ons Bloemendaal

Er zijn maar weinig Bloemendalers die nog nooit gehoord hebben van de Stichting Ons Bloemendaal. Zij denken dan vooral aan het fraaie tijdschrift Ons Bloemendaal dat vier keer per jaar uitkomt. Maar Ons Bloemendaal is meer. Bestuur en redactie zetten zich al veertig jaar in voor het behoud van het cultureel erfgoed en het groen in de gemeente Bloemendaal.

Oprichting
Op 14 februari 1977 werd de Stichting Ons Bloemendaal opgericht. Aanleiding was het plan om twee zeventiende-eeuwse huisjes aan het Kerkplein in Bloemendaal af te breken en te vervangen door nieuwbouw. Het plan ging helaas door, maar de Stichting bleef, met het vaste voornemen in de toekomst het cultureel erfgoed beter te beschermen. Stichting Ons Bloemendaal telt inmiddels ruim 1200 donateurs. Dat betekent dat ca. 1 op de 7 huishoudens in de gemeente Bloemendaal ons werk steunt. Via ons tijdschrift blijven zij op de hoogte van ons werk.

Doelstelling: Behoud van het historisch, cultureel en natuurlijk erfgoed en het bevorderen van de belangstelling en waardering hiervoor.
De gemeente Bloemendaal heeft een grote rijkdom aan natuurschoon en cultureel erfgoed. Duinen, landgoederen, parken en bossen vormen een groene long in een verstedelijkt gebied. Veel mensen binnen en buiten de gemeente gaan erheen om te wandelen, te fietsen of om te genieten van de rust en schoonheid. Bloemendaal heeft een groot aantal monumenten, 438 om precies te zijn. Enkele stammen al uit de 16de eeuw maar de meeste uit de 19e en het begin van de 20e eeuw toen Bloemendaal een forensengemeente werd en er villawijken ontstonden. Twee van deze villawijken "Bloemendaalse Park" en "Duin en Daal" zijn als beschermd dorpsgezicht aangewezen. Daarnaast zijn er natuurlijk de kerken, de oude dorpskernen en de landgoederen. Al met al een kostbaar bezit dat gekoesterd en beschermd moet worden. En dat is soms hard nodig. Een weg die dreigt te worden aangelegd door een kwetsbaar natuurgebied, monumenten die niet goed onderhouden worden of dreigen te verdwijnen, een nieuwe wijk die niet past in een historische omgeving: het zijn allemaal zaken waartegen wij actie ondernemen.

Hoe doen we dat

- Overleg en actie
Ons Bloemendaal probeert zoveel mogelijk pro-actief te zijn. Als het kalf verdronken is kan men immers alleen nog maar de put dempen. Om dit te voorkomen voert Ons Bloemendaal regelmatig gesprekken met de gemeente en de politieke partijen. Zo nodig worden er zienswijzen ingediend en wordt er ingesproken tijdens vergaderingen van de gemeenteraad. Aan deskundigheid is in Bloemendaal geen gebrek. Architectuurhistorici, landschapsarchitecten, architecten, historici en vele anderen geven ons gratis advies.

- Voorlichting
Bij ons streven de belangstelling en de waardering voor ons erfgoed te bevorderen speelt ons magazine 'Ons Bloemendaal', dat ieder kwartaal verschijnt, een belangrijke rol. Themanummers over Thijsse's Hof, de buitenplaatsen, Nederlands-Indië en Bloemendaal, de bollencultuur en Anton Pieck vinden gretig aftrek ook buiten de kring van donateurs. Door te laten zien hoe rijk en gevarieerd ons erfgoed is, hopen wij de waardering ervoor te vergroten en daarmee het besef dat er zorgvuldig mee moet worden omgesprongen. Ons tijdschrift zorgt zo voor een stuk bewustwording.

- Lezingen, excursies en organisatie Open Monumentendagen
Voor donateurs worden lezingen en excursies gehouden. Daarnaast organiseert Ons Bloemendaal elk jaar in samenwerking met de gemeente de Open Monumentendagen in de gemeente Bloemendaal met daaraan gekoppeld een speciaal programma voor basisschoolleerlingen. Wij ontvangen jaarlijks een kleine subsidie van de gemeente. Deze wordt gebruikt voor het organiseren van de Open Monumentendagen.

- Materiële steun
En tenslotte wordt ook materiële steun geboden. Waar mogelijk worden restauratieprojecten financieel gesteund: een theekoepel die moet worden opgeknapt, een toren die opnieuw moet worden opgebouwd, een historisch trappetje dat dreigt te verdwijnen of een 'Pompejaanse bank' die helemaal verdwenen is. Daarnaast ondersteunen wij projecten die onze doelstelling raken zoals de uitgifte van boeken over het cultureel historisch erfgoed van de gemeente Bloemendaal. Donateurs kunnen geld schenken of legaten nalaten voor deze projecten. De ANBI-status van de stichting maakt dit fiscaal aantrekkelijk.

Samen sterk
Bloemendaal is een uitgestrekte gemeente. Extra ogen en oren kunnen we dus goed gebruiken. Bezorgde Bloemendalers weten ons goed te vinden en waarschuwen ons als hun leefomgeving wordt bedreigd. Zo houden we met elkaar Bloemendaal mooi.

Steun Stichting Ons Bloemendaal en word donateur