Ons Bloemendaal
 

Tijdschrift

Laatste en recente uitgaven

 

Nr. 2 - zomer 2020 
Bevrijding en bloembollen

Inhoud:

David Eliazer Lioni, Bloemendaler op de Joodse Begraafplaats, Overveen

Op de Joodse Begraafplaats in Overveen liggen twee Bloemendalers begraven namelijk mr. David Eliazer Lioni en zijn 24 jaar jongere vrouw Margaretha Jungblut. Wie waren zij en wat heeft vooral hij betekend voor de Bloemendaalse gemeente?

Verzet in Bloemendaal
Onlangs zijn twee boeken verschenen over Bloemendaal in oorlogstijd. Verzet in Bloemendaal,door Charles Coster van Voorhout en Hans Hoffmann.En Bloemendaal 1940 – 1945; Feiten en Verhalen, door Carin van Riessen.

Juffrouw Anna Rijnierse (1872 – 1964)
Een leven tussen aannemers en bloemisten Direct na de Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945) vraagt gemeentearchivaris mejuffrouw Marie Nierhoff verschillende wat oudere Bloemendalers hun herinneringen aan begin vorig eeuw of nog eerder op te schrijven.

Familie Wubbe: Vergroeid met de Bollenstreek
Leden van de familie Wubbe wonen al vele generaties lang in Bennebroek. Zij werkten in hoofdzaak bij bollenbedrijven in het dorp en omliggende plaatsen. Drie nazaten stelden informatie over hun voorouders beschikbaar aan de auteur.

Nr. 1 voorjaar 2020

Inhoud:

De laatste Van Lenneps op Leyduin

De hele negentiende eeuw hebben leden van de familie Van Lennep het landgoed Leyduin bewoond, zij het vooral in de zomer. In dit artikel leest u over de laatste Van Lenneps op Leyduin, de broers Henrick Samuel en Gerard Louis, en de gezinsverbanden waarin zij leefden.

Honderd Jaar Kennemer Lyceum: De geschiedenis van een bijzondere school

In april 2020 viert het Kennemer Lyceum het honderdjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan is het standaardwerk Honderd Jaar Kennemer Lyceum: De geschiedenis van een bijzondere school, geschreven door oud-leraar Engels, conrector en archivaris Guido van Rijn.

John van Hoolwerff. Was er een adellijke afkomst?

John van Hoolwerff werkte als gepromoveerd econoom bij Philips in Eindhoven en in Engeland. Na de oorlog werd hij bedrijfsarts in Bloemendaal en voerde een huisartspraktijk in Bennebroek. In de familie ging een verhaal

De excursies van 2020

De activiteitencommissie van Stichting Ons Bloemendaal heeft voor haar donateurs weer een aardig gevulde agenda in 2020 samengesteld.

Nr. 4-winter 2019

Inhoud:

Theo Lommerse. Het leven van een melkboer in Bennebroek
Theo Lommerse begon als elfjarige boerenzoon al met melkventen. Verbonden met ontwikkelingen in de wijdere samenleving, ontpopte hij zich tot een markant en vooruitstrevend ondernemer in Bennebroek.

Van bekeerling tot religieuze vernieuwer. Het dramatische verhaal van de Hollands-Zweedse opperrabbijn Izak Graanboom
Een van de opvallendste graven op de schilderachtige joodse begraafplaats te Overveen is dat van Izak Graanboom.

Bloemendaal en Overveen in Zuid-Afrika
Marius van Nieuwkerk deed onderzoek naar zijn familiegeschiedenis in Zuid-Afrika en stuitte op een zeventiende-eeuwse Van Niekerk.

Landgoedbeheer. Van privé naar openbaar
In zeventig jaar landschaps- of landgoedbeheer is veel veranderd. Veel gebieden die nu vallen onder de wet natuurbescherming waren vroeger particulier eigendom en in feite slechts open voor de eigenaar en zijn gezelschap.

 

Nr. 3-najaar 2019

Inhoud: Veel Vogelenzang
Het uurwerk op het Huis te Vogelenzang weer tot leven gewekt
Opnieuw wordt de tijd aangegeven op het Huis te Vogelenzang. Sinds 1978 stond de wijzer op het uurwerk stil en zweeg het slagwerk, maar na ruim veertig jaar stilstand is het uurwerk weer tot leven gewekt.

Collectie Stoop: bijzondere foto’s van Nederlandsch-Indië
Begin jaren ‘80 vond de Haarlemse fotograaf Ted Dobson in een afvalcontainer bij Stoop’s bad in Overveen een grote hoeveelheid foto’s en glasnegatieven afkomstig uit het archief van Adriaan Stoop.

De rijkste Bloemendalers onder de republiek
Historicus Kees Zandvliet bracht in een groot en prachtig boek de vijfhonderd rijkste inwoners van de Republiek der Verenigde Nederlanden in kaart. Hoeveel ven hen hadden een band met Bloemendaal?

Huisnummers 11 en 13 werden vervangen door 9a en 9b
In Bloemendaal werden decennia lang geen huisnummers 11 en 13 gebruikt, maar vervangen door 9a en 9b of ze werden overgeslagen, zodat de huisnummering van 9 naar 15 sprong.© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave