Ons Bloemendaal
 

Tijdschrift

Laatste en recente uitgaven

 

Nr. 4-winter 2020
Inhoud:

De directeur van het postkantoor, de burgemeester en Jac. P. Thijsse waren lid van het Kennemer Leesgezelschap
In de negentiende eeuw waren leesgezelschappen bijzonder populair. Ook Bloemendaal kende er een: het Kennemer Leesgezelschap. 

De architect Martin Jacques Muylaert(1890-1984)
Over architect Muylaert is weinig bekend. Dat hij het Sportfondsenbad in Haarlem heeft getekend is zijn voornaamste wapenfeit, maar hij heeft ook opmerkelijke woonhuizen ontworpen. Veel van deze huizen zijn in onze gemeente te vinden.

‘Gelukkig in het kleine en lieflijke Bloemendaal’ De componist en dirigent Johannes Verhulst
De in hun tijd bekende componisten zijn vaak vergeten. Johannes Verhulst, die geregeld in Bloemendaal verbleef, wordt in dit stuk uit de vergetelheid gehaald.

Johanna Borski: weduwe met een bijzonder zakelijk talent
Johanna Borski-Van de Velde is voor de lezers van Ons Bloemendaal geen onbekende. Haar man Willem kocht in 1805 landgoed Elswout en na zijn dood, in 1814, breidde zijn weduwe het bezit aan buitenplaatsen bij Bloemendaal uit met Duinlust, De Beek en Vaart en Duin.

Nr. 3-najaar 2020

Buitengewoon in Bloemendaal

Inhoud:

‘We hebben een lief, gezellig, ouderwets dorpshuis te Bloemendaal gevonden’ Henriette en Richard Roland Holst – van der Schalk

Het stel behoorde tot de beroemdste inwoners van Bloemendaal. Henriette was een bekend communiste en dichteres. Richard was beeldend kunstenaar en hoogleraar-directeur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

Hermine Mock, Een onafhankelijke geest
Het is ruim een eeuw geleden dat Hermine Mock met haar moeder Esther Mock-van Lennep en broer Willem Mock vanuit Turkije in het rustige Bloemendaal arriveren.

Conrad Jan van Tienhoven en de koepel van Bosch en Hoven
De koepel lag lastig: de ene helft lag op het voetpad van de Wagenweg, de andere helft op het terrein van Bosch en Hoven. Van Tienhoven wist raad: hij kocht de koepel en nam hem mee naar huis.

De familie Romswinckel op Elswout
Elswout is gesticht in 1633 en talrijk zijn de publicaties over de reeks bewoners en eigenaars. Alleen over de periode van 1703 tot 1781, toen de familie Romswinckel de buitenplaats in eigendom had, is weinig geschreven. Tot nu toe.

Nr. 2 - zomer 2020 
Bevrijding en bloembollen

Inhoud:

David Eliazer Lioni, Bloemendaler op de Joodse Begraafplaats, Overveen

Op de Joodse Begraafplaats in Overveen liggen twee Bloemendalers begraven namelijk mr. David Eliazer Lioni en zijn 24 jaar jongere vrouw Margaretha Jungblut. Wie waren zij en wat heeft vooral hij betekend voor de Bloemendaalse gemeente?

Verzet in Bloemendaal
Onlangs zijn twee boeken verschenen over Bloemendaal in oorlogstijd. Verzet in Bloemendaal,door Charles Coster van Voorhout en Hans Hoffmann.En Bloemendaal 1940 – 1945; Feiten en Verhalen, door Carin van Riessen.

Juffrouw Anna Rijnierse (1872 – 1964)
Een leven tussen aannemers en bloemisten Direct na de Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945) vraagt gemeentearchivaris mejuffrouw Marie Nierhoff verschillende wat oudere Bloemendalers hun herinneringen aan begin vorig eeuw of nog eerder op te schrijven.

Familie Wubbe: Vergroeid met de Bollenstreek
Leden van de familie Wubbe wonen al vele generaties lang in Bennebroek. Zij werkten in hoofdzaak bij bollenbedrijven in het dorp en omliggende plaatsen. Drie nazaten stelden informatie over hun voorouders beschikbaar aan de auteur.

Nr. 1 voorjaar 2020

Inhoud:

De laatste Van Lenneps op Leyduin

De hele negentiende eeuw hebben leden van de familie Van Lennep het landgoed Leyduin bewoond, zij het vooral in de zomer. In dit artikel leest u over de laatste Van Lenneps op Leyduin, de broers Henrick Samuel en Gerard Louis, en de gezinsverbanden waarin zij leefden.

Honderd Jaar Kennemer Lyceum: De geschiedenis van een bijzondere school

In april 2020 viert het Kennemer Lyceum het honderdjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan is het standaardwerk Honderd Jaar Kennemer Lyceum: De geschiedenis van een bijzondere school, geschreven door oud-leraar Engels, conrector en archivaris Guido van Rijn.

John van Hoolwerff. Was er een adellijke afkomst?

John van Hoolwerff werkte als gepromoveerd econoom bij Philips in Eindhoven en in Engeland. Na de oorlog werd hij bedrijfsarts in Bloemendaal en voerde een huisartspraktijk in Bennebroek. In de familie ging een verhaal

De excursies van 2020

De activiteitencommissie van Stichting Ons Bloemendaal heeft voor haar donateurs weer een aardig gevulde agenda in 2020 samengesteld.

 © Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave