Ons Bloemendaal
 

Tijdschrift

Laatste en recente uitgaven

 

Nr. 1 voorjaar 2020

Inhoud:

De laatste Van Lenneps op Leyduin

De hele negentiende eeuw hebben leden van de familie Van Lennep het landgoed Leyduin bewoond, zij het vooral in de zomer. In dit artikel leest u over de laatste Van Lenneps op Leyduin, de broers Henrick Samuel en Gerard Louis, en de gezinsverbanden waarin zij leefden.

Honderd Jaar Kennemer Lyceum: De geschiedenis van een bijzondere school

In april 2020 viert het Kennemer Lyceum het honderdjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan is het standaardwerk Honderd Jaar Kennemer Lyceum: De geschiedenis van een bijzondere school, geschreven door oud-leraar Engels, conrector en archivaris Guido van Rijn.

John van Hoolwerff. Was er een adellijke afkomst?

John van Hoolwerff werkte als gepromoveerd econoom bij Philips in Eindhoven en in Engeland. Na de oorlog werd hij bedrijfsarts in Bloemendaal en voerde een huisartspraktijk in Bennebroek. In de familie ging een verhaal

De excursies van 2020

De activiteitencommissie van Stichting Ons Bloemendaal heeft voor haar donateurs weer een aardig gevulde agenda in 2020 samengesteld.

Nr. 4-winter 2019

Inhoud:

Theo Lommerse. Het leven van een melkboer in Bennebroek
Theo Lommerse begon als elfjarige boerenzoon al met melkventen. Verbonden met ontwikkelingen in de wijdere samenleving, ontpopte hij zich tot een markant en vooruitstrevend ondernemer in Bennebroek.

Van bekeerling tot religieuze vernieuwer. Het dramatische verhaal van de Hollands-Zweedse opperrabbijn Izak Graanboom
Een van de opvallendste graven op de schilderachtige joodse begraafplaats te Overveen is dat van Izak Graanboom.

Bloemendaal en Overveen in Zuid-Afrika
Marius van Nieuwkerk deed onderzoek naar zijn familiegeschiedenis in Zuid-Afrika en stuitte op een zeventiende-eeuwse Van Niekerk.

Landgoedbeheer. Van privé naar openbaar
In zeventig jaar landschaps- of landgoedbeheer is veel veranderd. Veel gebieden die nu vallen onder de wet natuurbescherming waren vroeger particulier eigendom en in feite slechts open voor de eigenaar en zijn gezelschap.

 

Nr. 3-najaar 2019

Inhoud: Veel Vogelenzang
Het uurwerk op het Huis te Vogelenzang weer tot leven gewekt
Opnieuw wordt de tijd aangegeven op het Huis te Vogelenzang. Sinds 1978 stond de wijzer op het uurwerk stil en zweeg het slagwerk, maar na ruim veertig jaar stilstand is het uurwerk weer tot leven gewekt.

Collectie Stoop: bijzondere foto’s van Nederlandsch-Indië
Begin jaren ‘80 vond de Haarlemse fotograaf Ted Dobson in een afvalcontainer bij Stoop’s bad in Overveen een grote hoeveelheid foto’s en glasnegatieven afkomstig uit het archief van Adriaan Stoop.

De rijkste Bloemendalers onder de republiek
Historicus Kees Zandvliet bracht in een groot en prachtig boek de vijfhonderd rijkste inwoners van de Republiek der Verenigde Nederlanden in kaart. Hoeveel ven hen hadden een band met Bloemendaal?

Huisnummers 11 en 13 werden vervangen door 9a en 9b
In Bloemendaal werden decennia lang geen huisnummers 11 en 13 gebruikt, maar vervangen door 9a en 9b of ze werden overgeslagen, zodat de huisnummering van 9 naar 15 sprong.

Nr. 2 - zomer 2019
Garibaldi op Caprera
Inhoud:
Waarom Caprera Caprera heet De Garibaldiaan jhr.mr. Adriaan Volckert Teding van Berkhout
Het ‘Meertje van Caprera’ dankt zijn exotische naam aan een vroegere eigenaar, jhr. mr. Adriaan Volckert Teding van Berkhout. Omstreeks 1860 liet deze op het landgoed waarin het oude duinmeertje lag een nieuw huis bouwen, dat hij noemde naar het eilandje van zijn held Giuseppe Garibaldi.

Elf Zouaven uit Bennebroek, Overveen en Vogelenzang streden voor de Paus
Sommige Bloemendalers dweepten met Garibaldi, maar anderen kozen voor de zijde van de Paus. Elf jonge mannen uit de toenmalige gemeenten Bennebroek en Bloemendaal togen zelfs naar Rome om te vechten voor het laatste stukje van de Pauselijke staat. Eén van hen kwam niet terug, geveld door een garibaldistische kogel.

Een boeiende streekgenoot Het ongelofelijke verhaal van ridder Jan van Brederode
Na zijn grote succes met Maerlants wereld, waar hij in 1996 de AKO-literatuurprijs voor kreeg, publiceerde Frits van Oostrom in 2017 het prachtige geschiedverhaal over de veertiende -eeuwse ridder Jan van Brederode.

Straatnamen in de Gemeente Bloemendaal. Een greep uit de hodonieme grabbelton tot lering en vermaak
Straatnamen kunnen verwijzen naar de functie van de straat (Verbindingsweg), de ligging (Verlengde Koepellaan), iemand die er gewoond heeft (Munterslaantje), een gebouw dat er staat (Kerkplein) of een nabijgelegen plaats waarheen de weg leidt (Leidsevaart).

Nr. 1 - voorjaar 2019
Film uit 2019 over een wonder in 1627

Inhoud:
Het wonder van Bloemendaal
In 1627 vond in Bloemendaal een wonder plaats. Een tuinman van buitenplaats Cloeckendael deed bij het doorzagen van een boom een ontdekking. Tot zijn verbijstering zag hij onder andere op boomschijven bisschoppen en nonnen. Hij besloot dit wonder met zijn dorpsgenoten te delen, voor een klein bedrag.

Mejuffrouw Nierhoff (1892-1986), gedreven archivaris en geschiedschrijver
In de nieuwe wijk Vijverpark in Overveen is door het college van B&W van Bloemendaal een wandelpad naar haar vernoemd: het ‘Marie Nierhoff-laantje’. Wie is deze vrouw? Wat heeft zij betekend voor de gemeente Bloemendaal?

Hogenbirk, smederij en constructiebedrijf
De Bloemendaler Piet Hein Grootegoed vertelde dat op de zolder van zijn woon- winkelpand Bloemendaalseweg 56-58 twee stoffige verhuisdozen stonden met een gedeelte van de administratie van de vorige eigenaar, de firma D. Hogenbirk en zoon. De inhoud bleek van historische waarde te zijn.

De strijd voor vrouwenkiesrecht
Lizzy van Dorp deed een oproep om naar een bijeenkomst in Hotel Welgelegen te komen, die moest leiden tot het oprichten van een Afdeeling Bloemendaal van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht. Van Dorp was een van de oprichtsters van de Bond en lid van het Hoofdbestuur.
 © Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave