Skip to main content

Nieuwe aanwinsten

Nr 2 - zomer 2024

Inhoud:

Joost van der Wissel Tobiaszoon. De laatste heelmeester van Bloemendaal
Overal in het dorp hingen de vlaggen uit en de kinderen verzamelden zich in de Voorbuurt, een groep van wel honderd vrolijke stemmetjes. Want het was feest! Ze stonden bij het huis van de oude dorpsheelmeester op Bloemendaalseweg 90 om voor hem te zingen ter gelegenheid van zijn vijftigste jaar als geneeskundige.

De vreeselijk lieve en ‘allerliefste huisjes’ van Willem Bauer
Omstreeks 1900 kon je in Aerdenhout al prettig buiten wonen. De elektrische tram tussen Haarlem en Zandvoort, feestelijk in gebruik genomen op 3 juli 1899 en in 1904 doorgetrokken tot midden in Amsterdam, had het gebied ontsloten. En behalve de tram was er ook nog de fiets, voor wie zich zo’n aanschaf kon veroorloven.

Buiten Bloemendaal: Hartenlust, met Van Loon naar buiten
In 2005 organiseerde Museum Van Loon aan de Keizersgracht in Amsterdam de expositie ‘Hartenlust, met Van Loon naar buiten’. De aanleiding was twee langdurig in bruikleen gekregen schilderijen van het Amsterdam Museum (toen nog het Amsterdams Historisch Museum) van de buitenplaats Hartenlust in Bloemendaal.

De Teding van Berkhoutlaan bestaat honderd jaar
De Teding van Berkhoutlaan is aangelegd in 1923 en bestond dus kortgeleden honderd jaar. Het was de eerste laan in het Boekenroode-kwartier, de Aerdenhoutse wijk die is gebouwd op de noordoostelijke weilanden van de voormalige buitenplaats Boekenroode. De laan is genoemd naar jhr. mr. Pieter Teding van Berkhout, de laatste eigenaaren bewoner van Boekenroode.


Nr 1 - voorjaar 2024

Inhoud:

Het vrijspelen van de ziel, De Adelbertkapel in Bloemendaal
De kapel op de RK Begraafplaats Adelbert is na de restauratie in gebruik genomen en de oorspronkelijke functie hersteld. De restauratie heeft ook een nieuw licht geworpen op het bijzondere ontwerp van deze kapel, met een hoge symbolische waarde.

Jaarverslag 2023
Het jaarverslag besteedt aandacht aan het afscheid van Elsbeth van Olffen en Annemieke Schep, de jaarmarkt en het tijdschrift, en aan de onderwerpen waar de diverse commissies zich het afgelopen jaar mee bezighielden.

Het Mirakel van Overveen
De veelzijdige musicus Leander Schlegel, een bescheiden en beheerst man, was meer dan een generatie jonger en is minder beroemd geworden dan zijn temperamentvolle collega Johannes Verhulst (1816- 1891). Hij was componist en dirigent, en bovendien een gezien violist en bewonderde pianovirtuoos.

De geboorteplek van Stichting Ons Bloemendaal
De Stichting Ons Bloemendaal werd in 1977 opgericht. De aanleiding was de algemene verontwaardiging over de dreigende sloop van twee zeventiende-eeuwse Rijksmonumenten op de hoek van het Kerkplein en de Bloemendaalseweg in Bloemendaal Dorp. Ze behoorden tot de oudste monumenten van Bloemendaal Dorp.


Nr 4 - winter 2023

Inhoud:

Een eeuw Radio Bloemendaal
Op 15 juni 1924 kon men in Bloemendaal en omgeving voor het eerst een preek horen via de radio, en wel vanuit de Gereformeerde Kerk aan de Vijverweg in Bloemendaal. Radio Bloemendaal zendt nog steeds elke zondag uit, nu vanuit een mooi ingerichte studio in de Dorpskerk.

Zorgen om de zorg
Veel Overveners herinneren zich het ‘Marinehospitaal’. Maar weinigen zullen nog weten dat het karakteristieke gebouw werd gebouwd in opdracht van het Parochiaal Armbestuur van de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Overveen, om een onderkomen te bieden aan arme bejaarde parochianen.

Wereldverbeteraars in Aerdenhout
In villa Nieuw Saxenburg in Bentveld werd in 1931 een religieus socialistisch centrum geopend door de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers. Zij streefden naar een ontmoeting en een dialoog, dwars door de zuilen heen, tussen mensen van alle gezindten en sociale klassen. Arbeiders volgden er cursussen, evenals leiders van grote industriële bedrijven.

De eerste zendingsfeesten op Boekenrode
Sinds 1863 werden er in Nederland jaarlijks op wisselende locaties landelijke zendingsfeesten gehouden. In 1873 werd daarbij voor het eerst het landgoed Boekenrode in Aerdenhout aangedaan. Twee jaar later kwam men er opnieuw. Hoe ging het er daar aan toe?


Nr 3 - najaar 2023

Inhoud:

Luigi Prins, ontwikkelaar van buitengewone projecten
Projectontwikkelaars zijn altijd omstreden, omdat ze projecten realiseren waar niet iedereen gelukkig mee is. Dat geldt ook voor Luigi Prins. Ons Bloemendaal heeft hem altijd kritisch gevolgd. Prins is een bijzondere ontwikkelaar, omdat hij al zoveel monumenten voor sloop heeft weten te behoeden.

De gevarieerde kunstcollectie van de gemeente Bloemendaal
De redactie speelde al een tijd met de gedachte te schrijven over de collectie kunstwerken van de gemeente Bloemendaal. Wethouder Henk Wijkhuisen en René Arendse leidden ons rond langs de gemeentelijke kunstwerken.

Bijzondere schilderijen in de salons van huis Leyduin
Het huis Leyduin, een creatie van architect Andries de Maaker, wordt vaak ouder geschat dan het is. Merkwaardig genoeg geldt dat ook voor twee opvallende schilderijen waarmee de eerste bewoners hun woonvertrekken opluisterden.

Jac. van Kempen, ‘De Bloemendaalse Nachtegaal’
In oktober 1940 werd in het toenmalige Wildhoefplantsoen - nu de Van Valckenburchlaan - een bank onthuld, ‘ter herinnering aan den zanger Jac. van Kempen 1875-1939’. De bank staat er nog, doch weinigen zullen nog weten wie Jac. van Kempen was.