Laatste en recente uitgaven

Nr 4 - winter 2022

Inhoud lustrumnummer: Verrassingen achter de voordeur 

Endymion: De natuur als decor van het verfijnde wonen
Endymion staat als een theater, in het omringende natuurlijke duinlandschap van villapark Hoog Hartenlust ten westen van het dorp Bloemendaal. Het huis, de bijgebouwen en de siertuinen vormen een totaalkunstwerk dat door de zeer jonge architect Hendricus Theodorus Wijdeveld (1885-1987) tussen
1910 en 1912 werd ontworpen.

Habeo Horam: Duurzaam behoud van de ziel van het interieur
Villa Habeo Horam, in 1907-1909 ontworpen door de Haarlemse architect Jacob van den Ban (1860-1943) werd sinds de bouw door de opeenvolgende eigenaren zorgvuldig bewoond. Zo zorgvuldig dat een groot deel van het authentieke interieur uit de bouwtijd dateert en nauwelijks veranderd is sinds de bouwjaren van de villa.

Villa Sonnewende: Leven op stand in het gezelschap van personeel
Villa Sonnewende werd in de jaren 1921 en 1922 grondig verbouwd om het huis geschikt te maken voor een modern twintigste-eeuws familieleven, ondersteund door personeel.

Huis Holt: Het modern interieur als maatpak van de architect
De architect die zijn eigen huis ontwerpt kan exterieur en interieur precies zo vormgeven als hij zelf wil. Hij kan vrijelijk experimenteren met vormen, materialen en meubels en daarmee tonen hoe in zijn ogen het ideale huis eruitziet. Dat is precies wat architect Gerard H.M. Holt (1904-1988) in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Overveen heeft gedaan.


 Nr 3 - 2022

Inhoud:

Onderdak in Bloemendaal. Ruim een eeuw vluchtelingenopvang in Bloemendaal
Sinds ruim een eeuw heeft Nederland meermaals te maken met grote stromen vluchtelingen. De instroom was soms zo groot, dat de overheid gemeenten vroeg om te helpen en ruimte beschikbaar te stellen voor de opvang van deze mensen. Bloemendaal heeft meestal gehoor gegeven aan zo’n verzoek.

Een noodkreet van de Houtvaart
Als de gemeente niets wil doen, de provincie niets kan doen, als de minister niet van zich laat horen, de gang naar de rechter geen uitkomst biedt, als alle pogingen om iets voor elkaar te krijgen vruchteloos zijn gebleven, dan maar een brief aan de Majesteit geschreven.

Max Liebermann schilderde een Wirtshaus in Overveen
De Duitse schilder Max Liebermann woonde het grootste deel van zijn leven in Berlijn, maar hij hield erg van Nederland, van het licht, de dorpen en het landschap. Het sterkst voelde hij zich aangetrokken tot de sfeer in de kleine en wat grotere badplaatsen aan de Noordzeekust.

De Nimrodzaal in Hotel Duin en Daal: een verborgen interieurschat
In het kader van ons lustrumthema ‘Verrassingen achter de voordeur’ hebben wij een oproep aan u als lezer gedaan om bijzondere, liefst onbekende interieurelementen aan ons te melden. Gijs de Jong en Pieternel Kouwenhoven maakten ons attent op de prachtig bewaard gebleven muurschilderingen in het voormalige restaurant van Hotel Duin en Daal.


Nr 2 - 2022

Inhoud:

Lief en Leed in Bloemendaal 1940-1945; een debat over een bewogen geschiedenis
In De Vrijbuiter, een ondergronds krantje, stond een oproep ‘Indië heeft ons nodig. Meldt u vrijwillig bij de Land-, Zee- of Luchtmacht!’. Stel je voor: vijf dagen nadat we zelf bevrijd waren werden we aangemoedigd weer oorlog te voeren!

De Vogelenzangse strandvlakte, een cultuurhistorisch landschap
In 2021 heeft de Provincie Noord-Holland in het kader van het landelijke project Natuur Netwerk Nederland de uitvoering van de natuurontwikkeling Binnenduinrand Zuid-Kennemerland opgepakt. Namens de Stichting Ons Bloemendaal heeft Annemieke Schep een pitch over de Vogelenzangse strandvlakte gehouden.

Bloemendaal: een woonplaats van Zaanse industriëlen, deel II
In deel II van dit artikel kijken wij opnieuw naar vier families die zich vanuit het Zaanse in de gemeente Bloemendaal vestigden. Dit keer de families Verkade, Honig, Kaars Sijpesteijn en Smidt van Gelder.

Lustrumexcursie en lezing Esther de Haan
Op 1 mei organiseerde de Lustrumcommissie een excursie in samenwerking met de Activiteitencommissie, Gert Jan van Setten en Annelies Olgers de lustrumexcursie ‘Interieur in het monument’. Op een zonovergoten eerste mei maakten zo’n 65 donateurs een tocht langs monumentale Bloemendaalse huizen met een bijzonder interieur.


Nr 1 - 2022

Inhoud:

Rosemarij Schotte verlaat bestuur en redactie na veertien jaar
Veertien jaar maakte zij deel uit van de redactie en de laatste elf jaar was zij ook bestuurslid van Ons Bloemendaal. “Het is vreemd dat je er nu niks meer mee te maken.

Grenscorrecties in de gemeente
Bloemendaal gedurende de afgelopen vijftig jaar. Sinds de beruchte annexatie van 1927, waarbij grote delen van Bloemendaal naar Haarlem overgingen, zijn de gemeentegrenzen nog
verschillende keren veranderd; vooral met Hillegom was het lastig zaken doen.

De Borski’s
In april verschijnt het boek De Borski’s, Amsterdammers in Bloemendaal, geschreven door Jan Kees Kokke. Niet eerder verscheen er een studie over de voor de Bloemendaalse en Amsterdamse (en Nederlandse) geschiedenis zo belangrijke familie Borski.

Aankondiging van het negende Lustrum
Als inwoners van de gemeente Bloemendaal worden we omgeven door monumenten. Onze gemeente kent immers meer dan 475 panden die de status van Rijks-, Provinciaal of gemeentelijk monument hebben. Volgens de Erfgoedwet is niet alleen de buitenkant
maar ook de binnenkant van een monument beschermd.

 

 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave