Skip to main content

Laatste en recente uitgaven

Nr 1 - voorjaar 2023

Inhoud:

1815 – 1821, De Overveense jaren van  ondernemer en minister Alexander Gogel
Een rustgevende plek ‘buiten het gewoel’, zo ervoer Alexander Gogel zijn woonplaats Overveen. Wie was hij en hoe bracht hij zijn laatste jaren in Overveen.

Transformatie van koets- naar woonhuis
Tegen het duin op de Midden Duin en Daalseweg in Bloemendaal ligt op nummer 18 een huis met in de gevel een afbeelding van een eekhoorn. Het is niet zo groot, zeker niet in vergelijking met andere huizen in Duin en Daal, waar rond 1900 bijna uitsluitend zeer grote villa’s werden gebouwd.

Dr. Harry Scholten: bonvivant, huisarts en ‘beroepsprocedeerder’
Een directeursfunctie in de voorvaderlijke multinational werd hem niet gegund. In plaats daarvan combineerde hij een veelzijdig bestaan als bonvivant met een huisartsenpraktijk aan de Merellaan in Aerdenhout, en met een verbeten maar vergeefse strijd om het voortbestaan van het familiebedrijf.

De gemeente Bloemendaal kent twee onderscheidingen: de zilveren erepenning en de Bloemendaler van het Jaar
Aan Bloemendaalse ingezetenen of organisaties kan de gemeenteraad de erepenning toekennen. Sinds 1937 heeft de raad deze penning 33 keer uitgereikt, viermaal in goud en 29 maal in zilver. De gouden erepenning is na 1983 niet meer toegekend, aangezien men het moeilijk vond te beslissen wie voor goud en wie voor zilver in aanmerking kwam.


Nr 4 - winter 2022

Inhoud lustrumnummer: Verrassingen achter de voordeur 

Endymion: De natuur als decor van het verfijnde wonen
Endymion staat als een theater, in het omringende natuurlijke duinlandschap van villapark Hoog Hartenlust ten westen van het dorp Bloemendaal. Het huis, de bijgebouwen en de siertuinen vormen een totaalkunstwerk dat door de zeer jonge architect Hendricus Theodorus Wijdeveld (1885-1987) tussen
1910 en 1912 werd ontworpen.

Habeo Horam: Duurzaam behoud van de ziel van het interieur
Villa Habeo Horam, in 1907-1909 ontworpen door de Haarlemse architect Jacob van den Ban (1860-1943) werd sinds de bouw door de opeenvolgende eigenaren zorgvuldig bewoond. Zo zorgvuldig dat een groot deel van het authentieke interieur uit de bouwtijd dateert en nauwelijks veranderd is sinds de bouwjaren van de villa.

Villa Sonnewende: Leven op stand in het gezelschap van personeel
Villa Sonnewende werd in de jaren 1921 en 1922 grondig verbouwd om het huis geschikt te maken voor een modern twintigste-eeuws familieleven, ondersteund door personeel.

Huis Holt: Het modern interieur als maatpak van de architect
De architect die zijn eigen huis ontwerpt kan exterieur en interieur precies zo vormgeven als hij zelf wil. Hij kan vrijelijk experimenteren met vormen, materialen en meubels en daarmee tonen hoe in zijn ogen het ideale huis eruitziet. Dat is precies wat architect Gerard H.M. Holt (1904-1988) in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Overveen heeft gedaan.


 Nr 3 - 2022

Inhoud:

Onderdak in Bloemendaal. Ruim een eeuw vluchtelingenopvang in Bloemendaal
Sinds ruim een eeuw heeft Nederland meermaals te maken met grote stromen vluchtelingen. De instroom was soms zo groot, dat de overheid gemeenten vroeg om te helpen en ruimte beschikbaar te stellen voor de opvang van deze mensen. Bloemendaal heeft meestal gehoor gegeven aan zo’n verzoek.

Een noodkreet van de Houtvaart
Als de gemeente niets wil doen, de provincie niets kan doen, als de minister niet van zich laat horen, de gang naar de rechter geen uitkomst biedt, als alle pogingen om iets voor elkaar te krijgen vruchteloos zijn gebleven, dan maar een brief aan de Majesteit geschreven.

Max Liebermann schilderde een Wirtshaus in Overveen
De Duitse schilder Max Liebermann woonde het grootste deel van zijn leven in Berlijn, maar hij hield erg van Nederland, van het licht, de dorpen en het landschap. Het sterkst voelde hij zich aangetrokken tot de sfeer in de kleine en wat grotere badplaatsen aan de Noordzeekust.

De Nimrodzaal in Hotel Duin en Daal: een verborgen interieurschat
In het kader van ons lustrumthema ‘Verrassingen achter de voordeur’ hebben wij een oproep aan u als lezer gedaan om bijzondere, liefst onbekende interieurelementen aan ons te melden. Gijs de Jong en Pieternel Kouwenhoven maakten ons attent op de prachtig bewaard gebleven muurschilderingen in het voormalige restaurant van Hotel Duin en Daal.


Nr 2 - 2022

Inhoud:

Lief en Leed in Bloemendaal 1940-1945; een debat over een bewogen geschiedenis
In De Vrijbuiter, een ondergronds krantje, stond een oproep ‘Indië heeft ons nodig. Meldt u vrijwillig bij de Land-, Zee- of Luchtmacht!’. Stel je voor: vijf dagen nadat we zelf bevrijd waren werden we aangemoedigd weer oorlog te voeren!

De Vogelenzangse strandvlakte, een cultuurhistorisch landschap
In 2021 heeft de Provincie Noord-Holland in het kader van het landelijke project Natuur Netwerk Nederland de uitvoering van de natuurontwikkeling Binnenduinrand Zuid-Kennemerland opgepakt. Namens de Stichting Ons Bloemendaal heeft Annemieke Schep een pitch over de Vogelenzangse strandvlakte gehouden.

Bloemendaal: een woonplaats van Zaanse industriëlen, deel II
In deel II van dit artikel kijken wij opnieuw naar vier families die zich vanuit het Zaanse in de gemeente Bloemendaal vestigden. Dit keer de families Verkade, Honig, Kaars Sijpesteijn en Smidt van Gelder.

Lustrumexcursie en lezing Esther de Haan
Op 1 mei organiseerde de Lustrumcommissie een excursie in samenwerking met de Activiteitencommissie, Gert Jan van Setten en Annelies Olgers de lustrumexcursie ‘Interieur in het monument’. Op een zonovergoten eerste mei maakten zo’n 65 donateurs een tocht langs monumentale Bloemendaalse huizen met een bijzonder interieur.