Skip to main content

Nieuwe aanwinsten

Nr 2 - zomer 2023

Inhoud:

Een schakel in de Atlantikwall
Het doorgaans zo vreedzame Bloemendaalse strand vormde tijdens de Tweede Wereldoorlog een schakel in de grootste verdedigingslinie die in die periode tot stand is gekomen: de Atlantikwall, die het Duitse Rijk en de onderworpen West-Europese landen moest behoeden voor een aanval vanuit zee.

De Atlantikwall in Bloemendaal
De grootste nog zichtbare militaire impact op de duinen stamt uit de Tweede Wereldoorlog. De bunkers, tankgrachten, opgeworpen duinen en contouren van loopgraven zijn inmiddels vergroeid met het duinlandschap.

Vakantiedorp het Schuitegat. Bunkers van kustbatterij Langerak als recreatieverblijf
Tussen 1951 en 1988 bevond zich in de Kennemerduinen een uniek vakantieverblijf: bunkerdorp het Schuitegat. Achttien bunkers, die deel hadden uitgemaakt van kustbatterij Langerak, waren geschikt gemaakt als vakantieverblijf.

De Flakbatterij Süd-Ost
Goed verscholen en grotendeels onder het zand bedolven liggen in de Herenduinen de restanten van een van de twee grote militaire complexen uit het Bloemendaalse deel van de Atlantikwall: de Flakbatterij Süd-Ost. ‘Flak’ staat voor Flug Abwehr Kanone, en daar stonden er hier vier van opgesteld.


Nr 1 - voorjaar 2023

Inhoud:

1815 – 1821, De Overveense jaren van  ondernemer en minister Alexander Gogel
Een rustgevende plek ‘buiten het gewoel’, zo ervoer Alexander Gogel zijn woonplaats Overveen. Wie was hij en hoe bracht hij zijn laatste jaren in Overveen.

Transformatie van koets- naar woonhuis
Tegen het duin op de Midden Duin en Daalseweg in Bloemendaal ligt op nummer 18 een huis met in de gevel een afbeelding van een eekhoorn. Het is niet zo groot, zeker niet in vergelijking met andere huizen in Duin en Daal, waar rond 1900 bijna uitsluitend zeer grote villa’s werden gebouwd.

Dr. Harry Scholten: bonvivant, huisarts en ‘beroepsprocedeerder’
Een directeursfunctie in de voorvaderlijke multinational werd hem niet gegund. In plaats daarvan combineerde hij een veelzijdig bestaan als bonvivant met een huisartsenpraktijk aan de Merellaan in Aerdenhout, en met een verbeten maar vergeefse strijd om het voortbestaan van het familiebedrijf.

De gemeente Bloemendaal kent twee onderscheidingen: de zilveren erepenning en de Bloemendaler van het Jaar
Aan Bloemendaalse ingezetenen of organisaties kan de gemeenteraad de erepenning toekennen. Sinds 1937 heeft de raad deze penning 33 keer uitgereikt, viermaal in goud en 29 maal in zilver. De gouden erepenning is na 1983 niet meer toegekend, aangezien men het moeilijk vond te beslissen wie voor goud en wie voor zilver in aanmerking kwam.


Nr 4 - winter 2022

Inhoud lustrumnummer: Verrassingen achter de voordeur 

Endymion: De natuur als decor van het verfijnde wonen
Endymion staat als een theater, in het omringende natuurlijke duinlandschap van villapark Hoog Hartenlust ten westen van het dorp Bloemendaal. Het huis, de bijgebouwen en de siertuinen vormen een totaalkunstwerk dat door de zeer jonge architect Hendricus Theodorus Wijdeveld (1885-1987) tussen
1910 en 1912 werd ontworpen.

Habeo Horam: Duurzaam behoud van de ziel van het interieur
Villa Habeo Horam, in 1907-1909 ontworpen door de Haarlemse architect Jacob van den Ban (1860-1943) werd sinds de bouw door de opeenvolgende eigenaren zorgvuldig bewoond. Zo zorgvuldig dat een groot deel van het authentieke interieur uit de bouwtijd dateert en nauwelijks veranderd is sinds de bouwjaren van de villa.

Villa Sonnewende: Leven op stand in het gezelschap van personeel
Villa Sonnewende werd in de jaren 1921 en 1922 grondig verbouwd om het huis geschikt te maken voor een modern twintigste-eeuws familieleven, ondersteund door personeel.

Huis Holt: Het modern interieur als maatpak van de architect
De architect die zijn eigen huis ontwerpt kan exterieur en interieur precies zo vormgeven als hij zelf wil. Hij kan vrijelijk experimenteren met vormen, materialen en meubels en daarmee tonen hoe in zijn ogen het ideale huis eruitziet. Dat is precies wat architect Gerard H.M. Holt (1904-1988) in de jaren vijftig van de vorige eeuw in Overveen heeft gedaan.


 Nr 3 - 2022

Inhoud:

Onderdak in Bloemendaal. Ruim een eeuw vluchtelingenopvang in Bloemendaal
Sinds ruim een eeuw heeft Nederland meermaals te maken met grote stromen vluchtelingen. De instroom was soms zo groot, dat de overheid gemeenten vroeg om te helpen en ruimte beschikbaar te stellen voor de opvang van deze mensen. Bloemendaal heeft meestal gehoor gegeven aan zo’n verzoek.

Een noodkreet van de Houtvaart
Als de gemeente niets wil doen, de provincie niets kan doen, als de minister niet van zich laat horen, de gang naar de rechter geen uitkomst biedt, als alle pogingen om iets voor elkaar te krijgen vruchteloos zijn gebleven, dan maar een brief aan de Majesteit geschreven.

Max Liebermann schilderde een Wirtshaus in Overveen
De Duitse schilder Max Liebermann woonde het grootste deel van zijn leven in Berlijn, maar hij hield erg van Nederland, van het licht, de dorpen en het landschap. Het sterkst voelde hij zich aangetrokken tot de sfeer in de kleine en wat grotere badplaatsen aan de Noordzeekust.

De Nimrodzaal in Hotel Duin en Daal: een verborgen interieurschat
In het kader van ons lustrumthema ‘Verrassingen achter de voordeur’ hebben wij een oproep aan u als lezer gedaan om bijzondere, liefst onbekende interieurelementen aan ons te melden. Gijs de Jong en Pieternel Kouwenhoven maakten ons attent op de prachtig bewaard gebleven muurschilderingen in het voormalige restaurant van Hotel Duin en Daal.