Skip to main content

Leidschevaart, Station Vogelenzang 1905

Vogelenzang, Leidschevaart, Station Vogelenzang 1905

  • dorpskern:
  • jaar: