Skip to main content

Leidschevaart, Station Vogelenzang 1909

Vogelenzang, Leidschevaart, Station Vogelenzang 1909

  • dorpskern:
  • jaar: