Skip to main content

Leidschevaart, Station Vogelenzang, 1932

Vogelenzang, Leidschevaart, Station Vogelenzang, 1932

  • dorpskern:
  • jaar: