Skip to main content

Tuberculose. Negentig jaar tuberculosebestrijding in Nederland

tuberculose

Ernest Hueting, Agnes Dessing

1993, Walburg Pers

ISBN 90-6111-850-2 geb.

In Negentig jaar tuberculosebestrijding in Nederland staat de vraag centraal in welke mate de inspanningen van particulier initiatief en overheid hebben bijgedragen tot de terugdringing van de tuberculose in Nederland.  

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: