Skip to main content

Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Bloemendaal

Vestigia

2014, Vestigia B.V.

ISSN 1573-9406

 Een document met een schat aan informatie over de historie van Bloemendaal.Het is gemaakt om onderdeel uit te maken van de Ruimtelijke Ordening. Lezend over hofstede's, landhuizen, tuinen, vaarten, vaarten, dorpen en grenspalen zal het gevoel voor het erfgoed worden versterkt.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: