Skip to main content

Waarom en in welken omvang grenswijzigingen van grenswijzigingen van Haarlem

grenswijzigingen.alg

1925, Gemeente Haarlem

 Een samenvatting van de belangrijkste punten van de voor de Gemeente Haarlem toen zo belangrijke kwestie van gebiedsverruiming.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: