Skip to main content

Geschiedenis van Aerdenhout

geschiedenis-aerdenhout

 

J.M. Sterck-Proot, uitgegeven door de Vereeniging Haerlem de erven F. Bohn N.V. Haarlem 1946

Deze geschiedenis van de landen en panden tussen Elswout en Leyduin is voor het grootste deel opgemaakt uit de bewaarde archieven. De rijkste bron daarbij was het archief van Boekenroode, wat nu het Noord-Hollands archief is. Beschreven worden vele buitenplaatsen, zoals Boekenroode, De Koekoeken, Leyduin, Vinkenduin en nog meer. Ook wordt uitgebreid beschreven hoe de waterleidingduinen tot stand zijn gekomen. Een gedetailleerd boekje met veel namen, jaartallen en foto's.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: