Skip to main content

Bloemendaal, kroniek 1939 - 1945

Bloemendaal-kroniek-39-45

Anna M.G. Nierhoff

2005, uitgave van de gemeente Bloemendaal

ISBN 90 809603 1 4

 Uitgegeven ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding.

De kroniek begint op 10 april 1939. De dagen dat zich iets belangrijks voordeed worden op datum toegelicht, zoals bijvoorbeeld 30 augustus 1939 : " Ten behoeve van de Luchtbeschermingsdienst wordt op het Kopje te Bloemendaal een waarnemingspost ingericht. Kort daarna worden eveneens  posten gevestigd op het Juliana-kopje en in de toren van huize Kareol te Aerdenhout ".

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: