Skip to main content

De Boerderij Veen en Duin in Bloemendaal

boerderijveenendaal

Marie ( A.M.G. ) Nierhoff

1974, Aannemersbedrijf P.Witkop rn Zn. B.V., Bloemendaal

 De geschiedenis van boerderij " Veen en Duin ", uitgegeven ter gelegenheid van het gereedkomen van de restauratie van deze 18e eeuwse boerderij in 1974.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: