Skip to main content

De Hofstede Saxenburg

hofstedesaxenburg

A.M.G. Nierhoff

1971, uigegeven voor de  Vereeniging Haerlem door Schuyt & Co

ISBN 90 6097 028 4

 Onder de buitenplaatsen die Aelbertsberg of Bloemendaal in de 17e en 18e eeuw telde, nam de hofstede Saxenburg ongetwijfeld een voorname plaats in. 

 In dit boek wordt de geschiedenis van deze vroegzeventiende eeuwse hofstede beschreven.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: