Skip to main content

Forum, architectural quarterly

Forum

M. van Stralen

1994, Forum, driemaandelijks tijdschrift van het Genootschap Architectura ey Amicitia 

ISBN 90 74315 07 0

 Deze publicatie vormt het resultaat van een promotieonderzoek aan de TU Eindhoven dat als doel heeft een omvattend beeld van het werk van architect H. Th. Wijdeveld, die ook in de gemeente bloemendaal aktief is geweest.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: