Skip to main content

Monumenten Inventarisatie Project Noord Holland, Bloemendaal

Rapport-Provincie-bloemendaal

1991, Provinciaal bestuur van Noord Holland

Rapport in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project  , dat is ontwikkeld op initiatief van de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om geheel Nederland te inventariseren op het gebied van architectuur en stedebouw uit de periode 1850 tot 1940.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: