Skip to main content

register provinciale monumenten, deel 1: Bloemendaal/Duinlustpark

Concept-register-Bloemendaal-deel-1

1990, Provincie Noord-Holland

 Inventarisatie  in het kader van de monumentenverordening van Provinciale Staten van Noord-Holland van 24 maart 1980. In dit eerste deel worden de deelgebieden Bloemendaal en Duinlustpark behandeld.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: