Skip to main content

Register Provinciale monumenten Noord-Holland, deel 2 : Aerdenhout/Vogelenzang

Concept-register-Bloemendaal-deel-2

1992, Provincie Noord-Holland

 Een monumentenregister in het kader van de monumentenverordening vasn Provinciale Staten van Noord-Holland van 24 maart 1980. In dit tweede deel de monumenten in Aredenhout en Vogelenzang.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: