Skip to main content

Ierselver tijt Begostme hier te Predicken

predic

Jaap de Hertog

2011, Vrienden van de Dorpskerk

ISBN 978 90 9026074 7

 Over de ontstaansgeschiedenis van de dorpskerk te Bloemendaal en de betekenis van de gebrandschilderde ramen.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: