Skip to main content

Kerkgeschiedenis eener dorpsgemeente

kerkgeschiedenis.bl

Dr. H.H. Barger's

1910, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem

 Een overdruk uit de kerkbode voor Haarlem en omgeving, gewijd aan de historie van kerkelijk Bloemendaal

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: