Skip to main content

De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

De-Erebegraafplaats-te-Bloemendaal

In dit boek staan alle op de Eerebegraafplaats begraven personen centraal. Naast een beschrijving van hetgeen een ieder van hen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gedaan, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden waaronder zij om het leven kwamen.Aan de ruim tweehonderd mannen die met hen werden gefusilleerd mmar na de oorlog niet op de Eerebegraafplaats zijn herbegraven, wordt eveneens aandacht besteed. 

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: