Skip to main content

Overveen, tussen stad en duinen

overveen

2017, ABC Architectuurcentrum Haarlem

 In 2017 organiseerde het ABC Architectuurcentrum in het kader van hun Wijk-te-kijk-tentoonstellingen een tentoonstelling over Overveen. Dit boekje is een uitvoerige beschrijving bij die tentoonstelling.

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: